Tieteellisiä tutkimuksia ja tilastoja Homeopatiasta.

Hahnemann2 copy

Homeopatia on maailman toiseksi käytetyin hoitomuoto, mutta tietämättömille usein kiistelty semmoinen, koska se vaikutukseltaan poikkeaa niin paljon vallitsevista lääkehoidoista. Homeopatia ei siis varsinaisesti lääkitse, vaan nykytietämyksen mukaan vaikutus perustuu nanopartikkeleiden vaikutukseen kehon herkässä järjestelmässä. Puhutaan myös Hormeesista, jossa aineen suuri määrä on haitaksi, mutta pieni määrä onkin hyödytyksi.

Samuel Hahnemann huomasi jo yli 200 vuotta sitten, että aineita asteittain laimentamalla ja samalla ravistamalla: Similia cum similibus – Sama parantaa saman. Eli sairauden aiheuttajasta laimennettu (nosodi) liuos, herättää kehon vastustuskyvyn aiheuttajalle. Asia tuli myöhemmin sitten loogiseksi ja miljardibisnes, kun lääketeollisuus alkoi valmistaa rokotteita ja siedätyshoitoja, jotka perustuvat samaan kaavaan. Nyt myös melanoomaa on lääketieteessä hoidettu hyvin tuloksin voimakkaasti laimennetulla herpes viruskella. Kyseisillä hoidoilla, pyritään saada keho taas itse parantamaan.

Klassisessa-homeopatiassa, jossa lääketutkimus perustuu terveillä koehenkilöille annetuille laimennetuilla (mineraali, kasvi, metalli…) aineilla ja niistä ilmenneiden oireiden perusteella. Kyseinen lääke valitaan sen tiedon mukaan tietyn tyyppisille ja sairastaville tahoille, jonkalaisia oireita ilmeni lääkekokeessa terveille koehenkilöryhmälle. Näin homeopatialääkityksen alkuindikaatiot on tutkittu/ löydetty aineelle käyttäjäryhmä ja hyöty myöhemmin käytännössä todettu. Yli 200 vuotuinen maailman laajuinen käytäntö on tuonut paljon kokemustiedettä ja siksi homeopatia on maailmalla niin käytetty. Pelkästään Keski-Euroopassa on n. 100 000 000 (satamiljoonaa) käyttäjää. 

Homeopatiaa ei voi kuitenkaan tutkia uskottavasti kaksoissokkotutkimuksilla, koska homeopatiassa lääkitys valitaan paljolti yksilön-, eikä vain sairauden mukaan ja yksilölle oikean lääkkeen valinta ei ole usein helppoa. Oikea lääke yksilölle, toimii usein sairauksista riippumatta voi vaikuttaa yksilön moniin eri sairauksiin. Mutta toiselle ihmiselle sama lääke, ei välttämättä mihinkään vaivaan, vaan hän taritsisi jonkun toisen valmisteen.

Myöhemmässä tekstissä (alla) myös tieteellisiä ja kaksoissokkotutkimuksia, koska niitäkin on. Homeopatia koostuu luonnon aineista, joita ei voi patentoida, joten suurlääketeollisuus ei ole ollut siitä sellaisenaan kiinnostunut. Homeopatia, tai vastaava kehon puolustusta aktivoiva hoito tulee olemaan tulevaisuutta, kun niistä saadaan vain kaupallisesti kannattavampi ja/ tai nykyisiä lääkevalmisteita ei saa enää päästää luontoon.

Luc Montagnier, Nobel-palkittu ranskalainen virologi, joka löysi AIDS-viruksen, puolustaa faktoihin perustuen homeopatiaa. Sivulla myös monia tieteellisiä tutkimuksia homeopatiasta ja lopussa lisää Nobel palkittujen arvioita homeopatiasta, ym. tietoa.

Professori Luc Montagnier toteaa: ”En voi sanoa, että homeopatia sopii kaikkeen. Sen kuitenkin voin sanoa, että homeopatian käyttämä korkea laimennusaste on oikein. Korkea laimennusaste ei ole sama kuin ei-mitään, se ei tarkoita ”ei vaikuttavia ainesosia”. Veden rakenteet imitoivat alkuperäisiä molekyylejä.” Montagnier on kollegoineen suorittanut kokeita, jotka vahvistavat että alkuperäisen aineen elektromagneettiset signaalit jäävät jäljelle, kun ainetta laimennetaan ja ravistellaan; elektromagneettiset signaalit siirtyvät ”veden muistissa” koko liuokseen.

Montagnier on juuri ottanut vastaan työn Kiinassa, Jiaotongin yliopistossa Shanghaissa. Yliopistoa kutsutaan usein Kiinan MIT-yliopistoksi. Professori Montagnier ryhmineen keskittyy tutkimaan ilmiötä, joka yhdistää fysiikkaa, biologiaa ja lääketiedettä: DNA:n veteen tuottamia elektromagneettisia aaltoja. Tarkoitus on tutkia ilmiötä sekä teoreettisesti että kokeellisesti. ”Olemme havainneet, että DNA tuottaa vedessä rakenteellisia muutoksia, jotka säilyvät vaikka laimennusaste on korkea. Meillä on laite, jolla voi mitata elektromagneettisten signaalien tuottamaa resonanssia. Näitä signaaleita tuottavat bakteerien ja virusten DNA.” sanoo Montagnier. Havainto veden kyvystä ”muistaa” saattaa tuottaa aivan uudenlaisia hoitotapoja moniin yleisiin kroonisiin tauteihin.

Montagnier toteaa myös, että biolääketieteen ja lääkeyhtiöiden riippuvuus toisistaan sekä lääkeyhtiöiden taloudellisen edun vaarantava tutkimus pyritään lyttäämään koko rintaman hyökkäyksellä, ja ettei tällainen asenne ole tieteellinen. Homeopaattisesta lääkinnästä ja sen tuottamista tuloksista on tehty vertaisarvioitua tutkimusta. Vaikka toimintamekanismia ei varsinaisesti ole tunnettu, kliinisten kokeiden tulokset allergioiden, astman, influenssan, reuman, fibromyalgian, ripulin, keskittymisvaikeuksien ja syöpähoitojen
haittavaikutusten minimoimisessa ovat olleet positiivisia. Varsinaisia tutkimustuloksia vahvistavat potilaiden omat kokemukset homeopaattisen hoidon antamasta avusta.

Montagnierin tutkimukset saavat tukea toiselta Nobel-palkitulta. Immunologi Jacques Benveniste, joka kuoli vuonna 2004, suoritti koesarjan, joka toistettiin kolmessa eri yliopistossa. Benveniste kollegoineen käytti runsaasti laimennettuja liuoksia ja kokeili niiden tehoa erääseen valkosolun tyyppiin nimeltä basofiili. Basofiilejä on ihmisen veressä 0-1%. Niiden läpimitta on 12-15 µm. Voimakkaasti basofiiliset epäsäännöllisen muotoiset ja kokoiset jyväset eli granulat (ø 0,5 µm) täyttävät koko solun. Tuma on useimmiten kaksilohkoinen. Granulat sisältävät hepariinia, histamiinia, ja leukotrieenejä. Granuloilla on vaikutusta esimerkiksi sileän lihaksen supistuksiin hengitysteissä.

Basofiilit aktivoituvat välittömissä (keuhkoastma) ja hitaammissa (allerginen ihoreaktio) allergisissa reaktioissa. Basofiilit ovat toiminnaltaa samankaltaisia kudosten mast-solujen kanssa. Molemmat reagoivat plasmasolujen erittämiin vasta-aineisiin ja alkavat erittää vasoaktiivisia eli verisuoniin vaikuttavia aineita. Ne kykenevät korvaamaan mast-solujen toimintaa välittömissä yliherkkyysreaktiossa migroimalla sidekudokseen. Basofiilit kykenevät ameebamaiseen liikehdintään ja fagosytoosiin vähäisessä määrin.

Vaikka tiedeyhteisö tyrmäsi ja demonisoi Benvenisten työn, Montagnier pitää Benvenisteä modernina Galileona, jonka työn merkitys selviää ahtaasti asioihin suhtautuville vasta myöhemmin. Montagnierin kanssa samoilla linjoilla on Brian Josephson, jälleen eräs nobelisti ja emeritusprofessori. Hänen mukaansa veden nestemäinen olemus on hämärtänyt monen käsityksen ja rajoittanut oikeiden kysymysten kysymistä. Ei ole todistettu, etteikö vedellä nestemäisyydestään huolimatta olisi kykyä säilyttää rakennettaan järjestyksessä yli makroskooppisten etäisyyksien.

Josephson kertoo kiinnostuneensa asiasta kuultuaan Benvenisten puhuvan eräässä konferenssissa, varsinkin koska Benvenisten esitelmä herätti niin voimakkaan vastareaktion ja vastustuksen kuulijoissa. -Pidin vastuksen voimakkuutta täysin epätieteellisenä reaktiona ja irrationaalisena käytöksenä, muistelee Josephsson. Josephson kuvailee tiedeyhteisön vastahakoisuutta omaksua uutta tietoa En usko, vaikka näkisin-asenteeksi. Montagnier puolestaan kertoo Science-lehden haastattelussa -On olemassa henkilöitä, jotka ovat saaneet samoja tuloksia tutkimuksissaan kuin Benveniste, mutta he eivät uskalla julkaista niitä, koska pelkäävät tiedeyhteisön taholta tulevaa intellektuaalisista terroria. Kuitenkaan kysymys ei ole pseudotieteestä, ilmiö on aivan todellinen, ja se ansaitsee lisää tutkimusta. Myös Yoléne Thomas, Benvenisten kollega on tutkinut ominaisuutta, joka tunnetaan veden muistina.

Dana Ullman, MBH, Huffington post-lehdessä.
Homeopatian vaikutuksista on julkaistu paljonkin tutkimusta -ottaen huomioon aiheen leimautumisen pseudotieteeksi ja rahoituksen saamisen vaikeuden- sellaisissa vertaisarvioiduissa lehdissä kuin *the Lancet*, *BMJ*, * Pediatrics*, *Pediatric Infectious Disease Journal*, *Chest* ja moni muu.

Ullman arvelee EI TUTKIMUSTA -väitteiden pohjautuvan pääosin nykyiseen systeemiin, jossa mikä tahansa mikä uhkaa lääkeyhtiöiden taloudellista ylivaltaa tai biolääketieteen filosofiaa ja maailmankuvaa, pyritään torjumaan leimaamalla se huuhaaksi tai noituudeksi.

Ullman havainnoi myös, että skeptikkojen väitteet homeopatian tehottomuudesta homeopaattisten lääkkeiden korkean laimennusasteen takia eivät perustu faktoihin. Kunniallinen ja arvostettu Indian Institutes of Technology on vahvistanut nanopartikkeleiden olemassa olon; tutkijat ovat osoittaneet TEM:in (Transmission Electron Microscopy) ja ICP-AES:in (Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy) kemiallisen analyysin kautta, että homeopaattisissa liuoksissa on olemassa fysikaalisia entiteettejä. Tutkijat analysoivat eri menetelmin neljästä homeopaattisista liuoksesta (pitoisuudet 30C ja 200C) ainesosia ja havaitsivat, että niitä on koko liuoksessa nanopartikkeleina.

On vedottu myös siihen, että pienillä pitoisuuksilla ei voi olla vaikutusta. Tämä on pötyä, toteaa Ullman, ja muistuttaa *hormeesi*na tunnetusta ilmiöstä, jossa pieni määrä myrkyksi tunnettua ainetta saattaa toimia lääkkeenä. Tai kuten Paracelsus, 1400-luvulla elänyt lääkäri, alkemisti ja tutkija sen sanoi – “Kaikki aineet ovat myrkyllisiä; vain annos ratkaisee, onko kyseessä myrkky vai ei”.Ullman huomauttaa, että skeptinen suhtautuminen on tarpeen, mutta sen hyödyllisyys lakkaa siinä kohtaa, kun se tappaa uteliaisuuden ja avoimen mielen. LUONTAIS PRISMA.

Homeopatian toimivuutta myös lukuisilla tutkimuksilla todistettua:
Arvostetun tiedejulkaisijan, pudmed sivulta.

Homeopatiasta laaja tutkimus kroonisissa sairauksissa:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16296912. 6 vuotinen tutkimus joka tehtiin Britanniassa Bristolissa (Bristolin yliopistosairaalassa ; National Health Service Trust) Julkaisuvuosi 2005. Tutkimukseen osallistui 6544 henkilöä. Jokainen heistä täytti Likert –tyyppisen kyselykaavakkeen tutkimuksen alussa ja lopussa. Osallistuneilla oli erilaisia kroonisia sairauksia. Lopputuloksena oli, että 70,7% osallistuneista koki saaneensa positiivisia muutoksia terveyteensä. 50,7% osallistuneista ilmoittivat voivansa joko hyvin tai erittäin hyvin. Tutkijoiden mukaan homeopatia tuo monille kroonisista sairauksista kärsiville positiivisia terveysvaikutuksia.

Homeopatiasta toinen laaja tutkimus kroonisissa sairauksissa:
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-5-115#Sec1. 2005 julkaistiin 24 kuukautta kestänyt tutkimus joka toteutettiin 103 sveitsiläisen ja saksalaisen lääkärin toimesta. Tutkimukseen osallistui 3981 henkilöä, joista osa aikuisia, osa lapsia, joilla kaikilla oli krooninen sairaus jonka kesto keskimäärin oli noin 8 vuotta. Yleisimmät sairaudet oli allerginen nuha, pääkipu, atooppinen ihottuma. Jokainen tutkimukseen osallistunut täytti myös hoidon alussa ja lopussa kyselykaavakkeen. Tutkimuksemme tulokset osoittivat myös, että homeopaattista hoitoa hakevat potilaat, ovat pääasiassa pitkäaikaisia, kroonisia sairauksia sairastavia.

Hoitojen jälkeen, sekä lääkärin että potilaiden arvioiden mukaan sairauksien vakavuus laski huomattavasti 2 vuoden mittausjakson aikana. Nuoremmat potilaat ja ne, joilla on vakavampi sairaus, näyttävät hyötyvän eniten homeopaattisesta hoidosta. Aikuisten ja lasten keskuudessa havaitsimme myös elämänlaadun parantumista. Tuloksemme osoittavat, että homeopaattisella lääkehoidolla olisi hyödyllinen rooli kroonisia sairauksia sairastavien potilaiden pitkäaikaishoidossa.

Homeopatiasta 7 eri tutkimusta syövän hoidossa:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33010094/ Itävallassa ja Sveitsissä (2020) toteutettu satunnaistettu, lumekontrolloitu, kaksoissokkoutettu, Faasi III, monikeskustutkimus. Wienin lääketieteellinen yliopisto (onkologian kliininen osasto) ja homeopaattisen tutkimuksen instituutti, Wien, Itävalta. Tutkimukseen osallistui 150 potilasta, joilla oli vaiheen IV NSCLC; heistä 98 sai joko yksilöllisiä homeopaattisia lääkkeitä (n = 51) tai lumelääkettä (n = 47) kaksoissokkoutetusti ja 52 verrokkipotilasta, joilla ei ollut homeopaattista hoitoa, heidän kohdallaan seurattiin vain eloonjäämistä. QoL sekä oireiden määrä osoittivat merkittävää parannusta homeopatiaryhmässä verrattuna lumelääkkeeseen 9 ja 18 viikon homeopaattisen hoidon jälkeen. Mediaani-eloonjäämisaika oli merkittävästi pidempi homeopatiaryhmässä (435 päivää) verrattuna lumelääkkeeseen (257 päivää) samoin kuin verrokkiin (228 päivää). Eloonjäämisaste homeopatiaryhmässä poikkesi merkittävästi lumelääkkeestä (p = 0,020) ja kontrollista (p <0,001)…

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26694320. Sveitsin Bernin yliopistollisen sairaalan 2002-2011 tehty tutkimus syöpää sairastavien lasten CAM hoitojen käytöstä. Käytetty hoitomuoto oli pääasiassa klassista homeopatiaa. Syy käyttää CAM hoitoja oli vanhempien ajatus potilaan kunnon parantamisesta ja yleisin miksi CAM hoitoja ei käytetty, oli niistä tiedon puute. Niistä jotka käyttivät CAM hoitoja, 87% havaitsivat positiivisia vaikutuksia hoidoista.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18809313. Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, Department of Paediatrics, Saksa.
2008 julkaistussa tutkimuksessa lähetettiin kysely 1595 vanhemmalle joiden lapsella on diagnosoitu syöpä. Sillä pyrittiin kartoittamaan CAM hoitojen käytön yleisyyttä lasten syöpien yhteydessä. Vastanneista 35% on käyttänyt CAM hoitoja lapselleen, pääasiassa homeopatiaa, ravinteita, antroposofisia lääkkeitä. Hoitojen antamiseen vaikutti vanhempien korkea koulutusaste, lapsen sairauden ennuste. Hoidoilla haettiin immuniteetin vahvistamista, tilan rauhoittamista ja parempaa ennustetta.  Hoidot miellettiin positiiviksi ja 89% CAM hoitoja käyttäneistä raportoi voivansa suositella niitä muille.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23408699. Edenneen syövän hoito 2013 julkaistussa tutkimuksessa käytettiin yhdistelmä-homeopaattisia lääkkeitä. Kyseiset homeopaattiset lääkkeet lisäsivät merkittävästi luonnollisten tappajasolujen määrä (NK), yhteenvetona todetaan näiden homeopaattisten yhdistelmä lääkkeiden olevan sopivia syöpäpotilaiden immuniteetin hoitoon.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24731904. Medical University Vienna, Department of Medicine, Itävalta.
2014 julkaistuun tutkimukseen osallistui 538 henkilöä, kriteerinä oli syöpä jolla kohtalokas ennuste. Osallistujilla oli mm haima-, keuhko-, rintasyöpää. Tutkimuksen kriteerinä oli elinaika odote, joka määritettiin osallistujan syöpätyypin mukaan. Loppu tulemana homeopaattista hoitoa saaneilla oli kautta linjan pidempi elinaika syöpätyypistä riippumatta verrattuna asiantuntijoiden antamaan ennusteeseen.

https://doi.org/10.1055/s-0040-1721065 Homeopatia auttoi Ranskassa tehdyn tutkimuksen mukaan merkittävästi syöpäsairaita.
Tutkimuksessa vuonna 2017 mukana olevista 535 potilaasta 164 käytti homeopatiaa, eli 30,7 %. Käytön päätarkoituksena oli vähentää syöpähoitojen sivuvaikutuksia. 75 % käyttäjistä kokeili homeapatiaa syöpähoitojen sivuvaikutuksiin. Homeopaattinen hoito oli määrätty lääkärin toimesta 75,6 %:ssa tapauksista. Käyttäjätyytyväisyys oli varsin suurta; Käyttäjistä 82,6 % oli ”jokseenkin” tai ”erittäin” tyytyväisiä, ”melko” tyytyväisiä 15,5 % ja ”ei ollenkaan” tyytyväisiä vain 1,9 %.

Syöpähoitojen haittavaikutuksia, joihin homeopatiaa käytettiin, oli: väsymys, kipu, pahoinvointi, ahdistus, surullisuus ja ripuli. Tutkimuksen mukaan oireet helpottivat 80 % tapauksia. Heikoin vaste oli hiustenlähtöön, painohäiriöihin ja libidon menetykseen. Tutkimuksen mukaan homeopatia on 30,7 prosentin levinneisyydellään käytetyin täydentävä lääkintä integratiivisessa (yhdistävässä lääketieteessä) syöpähoidoissa Strasbourgissa. 12 viimevuoden aikana homeopatian käyttö on lisääntynyt 83 %. Melkein kaikki vastaajat ilmoittavat olevansa tyytyväisiä.

Homeopaattisesta syövän hoidosta on tullut lähes arkipäivää Euroopassa
https://hpathy.com/scientific-research/homeopathic-cancer-treatment-research-published-2013-2017/
Viimee vuosina homeopatiaa on tutkittu ja käytetty laajalti syövänhoidossa Euroopassa ja monissa muissa maissa ympäri maailmaa.
Homeopaattiset lääkkeet näyttävät aiheuttavan solumuutoksia joissakin syöpäsoluissa. Eläinmalleissa useilla homeopaattisilla lääkkeillä oli estävä vaikutus tiettyyn kasvaimen kehitykseen.
Jotkut kliiniset tutkimukset homeopaattisista lääkkeistä yhdistettynä tavanomaiseen hoitoon ovat osoittaneet, että homeopaattiset lääkkeet parantavat elämänlaatua, vähentävät oireita ja mahdollisesti parantavat syöpäpotilaiden eloonjäämistä. Tutkijat päätyivät, että näyttöön perustuvien täydentävien hoitojen, kuten homeopatian, yhdistäminen mahdollistaa tehokkaan ja turvallisemman syöpäpotilaiden hoidon.

Homeopatia migreenin hoidossa:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20423206. Berliinissä 2010 tehtyyn tutkimukseen osallistui 212 henkilöä, joista 89.2% naisia, ryhmän keski-ikä 39,4. Ryhmän jäsenet olivat kärsineet migreenistä noin 10,9 vuotta. Tutkimus kesti 24kk. Tutkimuksen suunnittelusta johtuvista syistä se ei anna suoraa vastausta, onko tulokset hoitokohtaisia vai ei, mutta tutkimuksen aikana migreenikohtausten vakavuus väheni. Myös terveydenhoitopalveluiden käyttö väheni merkittävästi. Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan homeopaattisen hoidon tuoneen merkittävää oireiden parantumista joka kesti koko tutkimuksen ajan eli 24kk.

Homeopatia influenssan ja akuuttien hengitystieinfektioiden ennaltaehkäisyssä:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26828000. 2009-2010 tehty tutkimus on plasebo-kontrolloitu, satunnaistettu sokkotestinä. Osallistujat olivat 1-5 vuotiaita, tyttöjä ja poikia. Tutkimuksen toteutti Brasilian Public Health System in Petropolis (BPHSP) Petropoliksessa, Rio de Janeirossa.
Tutkimukseen osallistui 600 lasta joista 445 suoritti tutkimuksen loppuun. Osallistuja jaettiin kolmeen ryhmään, joista 149 sai homeopaattisen yhdistelmä lääkkeen, 151 plasebovalmisteen ja 145 InfluBio valmisteen. Tutkimus kesti vuoden, seuranta tehtiin kuukausittain. Ryhmissä ilmeni vain vähän hengitystietulehduksia. Kuitenkin eroa ryhmien välillä löytyi. Plaseboa saaneiden joukossa 46/151 (30,5%) kehittyi ylemmän hengitystiehyiden tulehdus, kun taas homeopaattista lääkettä saaneilla 149.llä lapsella ei tulehduksia tullut. InfluBio ryhmässä olleilla 145 lapsesta yhdellä . Yhteenvetona: Tulokset viittaavat siihen, että homeopaattisten lääkkeiden käyttö minimoi flunssan ja hengitystieinfektioiden ilmaantumista lapsilla.

Homeopatia yleisessä sairaalassa:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19647207
. Italian Luccan sairaalan homeopaattisella klinikalla seitsemän vuotta 1998-2005 kestänyt tutkimus. Tutkittiin homeopaattisten hoitojen vaikutusta yleisessä sairaanhoitojärjestelmässä. Tuloksena 74% potilaista raportoi vähintäänkin kohtalaisesta parantumisesta. Tulos oli parempi, mitä nuorempi potilas oli kyseessä tai mitä pidemmän aikaa hoito kesti. Hengitystiehyet, jonka jälkeen iho ja ruuansulatuskanavien ongelmat reagoivat parhaiten, huonoimmat tulokset saatiin psykologisten ongelmissa. Yhteenvedossa todetaan homeopaattisella hoidolla olleen vaikutusta akuutteihin ja kroonisiin tiloihin.

Homeopatia siitepölyallergian hoidossa:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2876326. 144 henkilöä käsittänyt kaksoissokko koe akuutin siitepölyallergian hoidosta homeopatialla.  1986 tapahtuneen tutkimuksen mukaan homeopatialla hoidetuilla oli huomattavasti vähemmän oireita sekä antihistamiini valmisteiden käyttö puolittui.

Homeopatia lasten ADHD hoidossa:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007078597800440?via%3Dihub. 1997, ADHD diagnoosin saanutta 43 lasta jaettiin placebo ja homeopaattista hoitoa saaneiden ryhmiin. 10 päivän jälkeen ryhmien saamat lääkkeet vaihdettiin seuraavasti; Homeopatialla aloittaneet saivat plasebo lääkkeen ja plasebolla aloittaneet saivat homeopaattisen lääkeaineen. Vertailtaessa samojen yksilöiden tuloksia homeopaattisella hoidolla tai ilman, huomattiin tilastollisesti merkittävä ero kummassakin ryhmässä, joka tuki homeopatian paremmuutta plaseboon verrattuna.

Homeopatia verenmyrkytyksessä:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491611000154. Itävaltalaisissa sairaaloissa vuonna 2004 tehtyihin tutkimukseen osallistui 70 henkilöä, joilla oli vakava sepsis. Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai homeopaattista hoitoa teho-osastolla oloaikana  ja toinen placebo valmisteita. Tutkimus kriteerinä oli eloon jääminen 30pv ja 180 pv kohdalla. Sukupuolessa, iässä, sepsiksen oireissa, Apache II arvossa, hengityskoneen käytön tarpeessa, laboratorio arvoissa, jne. ei ollut mainittavaa eroa ryhmien välillä.  30 päivän kohdalla selviytyminen oli molemmissa ryhmissä sama. Mutta 180 päivän kohdalla homeopaattista hoitoa saaneiden ryhmässä suurempi selviytymisprosentti oli 75.8%, verrokki ryhmän 50.0% nähden.

Homeopatia välikorvatulehduksessa:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491611001147. Intiassa vuonna 2011 tutkitun homeopatian ja tavanomaisen lääketieteellisten hoitojen vaikutus akuuttiin välikorvan tulehdukseen. Tutkimukseen osallistui 80 henkilöä. Toinen ryhmistä sai homeopaattista hoitoa, toinen perinteisiä lääketieteellistä hoitoa kuten kipulääkettä, tulehduslääkettä. Ne joiden tila ei parantunut, saivat kolmantena päivänä antibiootti lääkityksen. Kolmantena päivänä kolme homeopaattista lääkitystä saanut oli kokonaan parantunut, perinteisen lääkitystä saaneiden ryhmässä parantuneita oli vain 1. Antibiootti lääkitys aloitettiin kolmantena päivänä perinteistä lääketieteellistä hoitoa saaneiden ryhmässä 30 henkilölle (97,5%) kun taas homeopaattista lääkitystä saaneilla antibioottilääkitystä ei tarvittu kellään. Tutkimukseen osallistuneet perinteistä lääketieteellistä hoitoa saaneista parantui 100%, kun homeopaattista hoitoa saaneista 95% , 2 henkilö (5%) keskeytti tutkimuksen.

Homeopatia vs Metyylifenidaattilääke ADHD hoidossa:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491699905064. Sveitsin Bernen ylipositiossa vuonna 2000 tehdyssä Tutkimuksessa, verrattiin homeopatian ja metyylifenidaatilääkkeen tehoa lasten ADHDssa. Osallistujat 115 lasta, olivat 3-17 vuotiaita ja tutkimus toteutettiin pediatrien toimesta, joilla oli perinteisen lääketieteen ja homeopatian tausta. Osallistujien Conners Global Index oli 14 tai korkeampi. Kaikki osallistujat saivat homeopaattista hoitoa, kun kliininen parantuminen saavutti 50%, pyydettiin vanhempia arvioimaan oireita uudelleen. Heillä jotka eivät parantuneet riittävästi homeopatialla, muutettiin lääkitys metyylifenidaatiksi ja tilanne arvioitiin uudelleen 3 kuukauden päästä. 3,5 kuukauden jälkeen lapsista 86 (75%), oli reagoinut homeopaattiseen hoitoon ja saavuttanut kliinisen 73% parannuksen ja 55%:n parannuksen CGI arvoissa.

25 lasta tarvitsi metyylifenidaatti hoidon ja hoidon keskimääräinen kesto tässä ryhmässä oli 22 kuukautta. Metyylifenidaatti lääkityksellä olleista kliinisen parantumisen saavutti 65% ja CGI alenemisen 48%. Tutkimuksen yhteenvetona: ne lapset joilla hoito ei ole kiireinen homeopatia on arvokas vaihtoehto metyylifenidaatille. Homeopaattisen hoidon tulokset vaikuttavat olevan samankaltaiset kuin metyylifenidaatti hoidossakin.

Homeopatia lasten ripulissa:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12634583/?from_term=%22Meta-Analysis%22%5Bpt%5D+homeopathy&from_page=6&from_pos=1
Kolme kaksoissokkotutkimusta ripulista 242 lapsella, joiden ikä oli 6 kuukautta – 5 vuotta, analysoitiin yhtenä ryhmänä. Lapset satunnaistettiin saamaan, joko yksilöllistä homeopaattista lääkettä tai lumelääkettä, joka otettiin yhtenä annoksena kunkin muodostumattoman ulosteen jälkeen 5 päivän ajan. Vanhemmat kirjasivat päivittäisen ulosteiden laadun päiväkirjoihin, ja terveydenhuollon työntekijät tekivät kotikäyntejä päivittäin seuratakseen lapsia.

Meta- analyysi osoittaa ripulin keston olevan 3,3 päivää homeopatiaryhmässä verrattuna 4,1: ään lumelääkeryhmässä (P = 0,008). Näiden tutkimusten tulokset vahvistavat, että yksilöllinen homeopaattinen hoito vähentää akuutin lasten ripulin kestoa ja viittaavat siihen, että tulevassa homeopaattisessa tutkimuksessa tulisi käyttää suurempia näytteiden kokoja riittävän tilastollisen tehokkuuden varmistamiseksi. Homeopatiaa tulisi harkita käytettäväksi lisänä oraaliseen nesteytyksen ohella lasten ripulin hoidossa.

Lastenripuliin liittyen on tehty meta-analyysi voiko homeopatiasta olla hyötyä sen hoidossa. Meta-analyysin mukaan vastaus on kyllä. Siinä yhdistettiin kolme tutkimusta ja niihin osallistuneiden 242 lapsen ripulinkesto oli homeopatiaa saaneiden ryhmässä lyhyempi kuin plasebo-hoidetussa ryhmässä.

Homeopatia unettomuudessa: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389945710001735
Tucsonin yliopisto Yhdysvalloissa toteutti tutkimuksen nuorilla, terveillä kahvia ryystävillä henkilöillä, joilla oli kahvista johtuvaa unettomuutta sekä joko kyynistä vihamielisyyttä tai ahdistuksellista herkkyyttä (mutta ei molempia). Tutkimus kesti kuukauden ja oli plasebo kontrolloitu ja osin kaksoissokkoutettu. Lopputulos oli, että käytetyt Coffea cruda ja Nux vomica lääkkeet lisäsi selvästi osallistujien uniaikaa.

Homeopatia endometrioosin hoidossa:
https://www.ejog.org/article/S0301-2115(17)30060-X/fulltext
Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, plasebokontrolloitu tutkimus. Synnytys- ja gynekologian laitos, lääketieteen yksikkö, São Paulon yliopisto, São Paulo, Brasilia
TAVOITE: Arvioida potensoidun estrogeenin tehokkuutta ja turvallisuutta verrattuna lumelääkkeeseen endometrioosiin liittyvän lantion kivun homeopaattisessa hoidossa (EAPP) […]

24 viikon mittainen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, plasebokontrolloitu tutkimus, johon osallistui 50 18–45-vuotiasta naista, joilla oli diagnoosi endometrioosista. Diagnoosi perustui magneettikuvaukseen tai transvaginaaliseen ultraäänitutkimuksiin. Pistemäärä ≥5 visuaalisesti analogisella asteikolla (VAS: alue 0-10).
Potensoitua estrogeenia (12cH, 18cH ja 24cH) tai lumelääkettä annettiin kahdesti päivässä suun kautta. Ensisijainen tulosarviointi oli EAPP-kokonaispisteiden (kipupisteet) ja osittaisesti (VAS) vakavuuden muutos lähtötasosta 24. viikkoon mennessä.

Riippumaton valvoja on luonut satunnaistusjakson käyttämällä satunnaislukugeneraattoria. Sekä lääkäri-tutkija, että osallistujat sokeutettiin  (potentiaalinen estrogeeni tai lumelääke) koko tutkimuksen ajan ja koko tietoanalyysin ajan. Osallistuja sai joko potensoidun 17-beeta-estradiolia sisältävä pullon, kun taas lumelääkeryhmän osallistujille annettiin identtiset pullot, jotka sisälsivät vain hydroalkoholiliuosta. Lääkäri-tutkija arvioi osallistujat kahdeksan viikon välein (käynti 2, 3 ja 4) tutkimuksen ajan (24). viikkoa. Vierailuilla 2 ja 3 osallistujille annettiin uusi homeopaattisen lääkkeen pullo tai lumelääkettä.

TULOKSET: EAPP-kokonaispistemäärä (VAS: alue 0 – 50) laski 12,82 (P <0,001) potensoidulla estrogeenilla hoidetussa ryhmässä lähtötasosta viikkoon 24.
Ryhmä, joka käytti potensoitua estrogeenia, osoitti myös osittaisia pisteitä (VAS: alue 0-10) kolmen EAPP-muodon vähentyminen: dysmenorrea (3,28; P <0,001), epäsyklinen lantion kipu (2,71; P = 0,009) ja syklinen suolen kipu (3,40; P <0,001). Lumelääkeryhmä ei osoittanut merkittäviä muutoksia EAPP: n kokonaispisteissä tai osittaisissa pistemäärissä.

Lisäksi potensoitua estrogeeniä saanut ryhmä osoitti merkittävää parannusta kolmessa kahdeksasta SF-36-domeenista (ruumiillinen kipu, elinvoimaisuus ja mielenterveys) ja masennuksen oireissa (BDI). Lumelääkeryhmä ei osoittanut merkittävää parannusta tässä suhteessa. Tulokset osoittavat potensoidun estrogeenin paremmuuden lumelääkkeeseen verrattuna. Potensoituun estrogeeniin liittyi harvoin haittavaikutuksia.

PÄÄTELMÄT: Potensoitu estrogeeni (12cH, 18cH ja 24cH) annoksella 3 tippaa kahdesti päivässä 24 viikon ajan oli merkitsevästi tehokkaampi kuin lumelääke vähentäen endometrioosiin liittyvää lantion kipua. Tutkimus jossa sen paremmin potilaat kuin hoitava lääkärikään ei tienneet saiko potilas homeopaattisen valmisteen vai plasebon osoitti homeopatia olevan plaseboa parempi.

Meta-analyysit satunnaistetuista ja kontroilloiduisti todistaa homeopatian olevan vähintään yhtä tehokasta kuin lääkehoidot:.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11327521

Antroposofisen lääketieteen tutkimuksia:
http://www.antroposofinenlaaketiede.fi/Tutkimus/julkaisut.html

Lisää tutkimuksia Homeopatiasta:

Homeopatiatutkimuksia osa 1. – vaikuttavaa ainetta löytynyt. 23 tutkimusta.

Homeopatiatutkimuksia osa 2. – kasvit. 14 tutkimusta.

Homeopatiatutkimuksia osa 3. – solut. 21 tutkimusta.

Homeopatiatutkimuksia osa 4. – eläimet. 21 tutkimusta.

Homeopatiatutkimuksia osa 5. – ihmiset. 58 tutkimusta.

Ruotsissa kartoitettiin syöpään sairastuneiden CAM-hoitojen käyttöä:
Tutkimukseen osallistuneet potilaat ilmoittivat olevan erittäin tyytyväisiä CAM-hoitoihin (87 %), ja suurin osa käyttäjistä piti CAM-hoitoja rahan arvoisena (91 % CAM-hoitojen käyttäjistä). https://doi.org/10.1186/s12906-019-2452-5

Homeopatiahoito vähentää tutkimuksen mukaan merkittävästi sairastelua ja lääkehoitoja:
https://jounijamsa.fi/wp-content/uploads/2021/02/Sairasvakuutusyhtion-raportti-kertoo-homeopatian-kustannustehokkuudesta.pdf 

Homeopatian vaikuttava tekijä Nanopartikkelit: 
https://jounijamsa.fi/wp-content/uploads/2021/02/Tarkeaa-tietoa-homeopatiasta.pdf

Homeopaattinen rokotus ja ennaltaehkäisy:
https://hpathy.com/scientific-research/homeopathic-vaccination-prophylaxis/

Homeopatian tutkimuskeskus Englanti:
 https://www.hri-research.org/
Homeopatiahoito korvataan monissa maissa vakuutuksin tai kansanterveysjärjestelmästä:
https://homeopathyeurope.org/regulatory-status/. Belgiassa ja Latviassa homeopaattisen hoidon maksut katetaan osittain lakisääteisellä sairausvakuutuksella. Itävallassa, Belgiassa, Bulgariassa, Saksassa, Unkarissa, Italiassa, Alankomaissa, Sveitsissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa: korvataan yksityisten vakuutusyhtiöiden kautta. Yhdistyneen kuningaskunnan alueilla lääkäreiden antama homeopaattinen hoito kuuluu kansanterveysjärjestelmän piiriin.

Homeopaattisia lääkkeitä korvaavia maita: Belgiassa (osittain), Ranskassa (osittain), Portugalissa (osittain) ja Sveitsin kuuluu korvaus lakisääteisen sairausvakuutuksen piiriin. Yksityisten vakuutusyhtiöiden kautta taas:  Belgiassa, Saksassa, Unkarissa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Homeopatiaa käyttää Euroopassa keksimäärin joka kolmas:
https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2014/11/Commission_Report_Dir_92-73_and_92-74_Homeo_July_1997.pdf
Komission raportti Euroopan parlamentille mainitsee, että 29% eurooppalaisista käyttää homeopatiaa.

Homeapatia on monessa valtiossa kovin yleistä:
https://www.efpam.eu/wp-content/uploads/2020/09/D18-2015-Profile-of-an-industry.pdf

2013 homeopatiaa käyttää tai on käyttänyt eri valtioissa:
Saksalaisista 60%
Italialaisista 35%
Espanjalaisista 33%
Ranskalaisista 56%
Belgialaisista 69%
Itävaltalaisista 50%

Homeopaattisia lääkkeitä myydään muissa Euroopan maissa huomattavasti Suomea enemmän:
https://www.efpam.eu/wp-content/uploads/2020/09/D18-2015-Profile-of-an-industry.pdf


clip_image001

Homeopatian käyttö säästää tutkimuksen mukaan huomattavasti terveysmenoissa:
https://www.efpam.eu/wp-content/uploads/2020/09/D18-2015-Profile-of-an-industry.pdf

Italialainen tutkimus (Rossi et al., Cost-benefit evaluation of homeopathic v conventional therapy in respiratory diseases Homp (2009) 98:2-10) osoittaa säästöä yli 40% potilailla, joilla oli hengityselin sairauksia, kun verrattiin homeopaattista hoitoa tavanomaiseen hoitoon. Ensimmäisen vuoden jälkeen menot laski 42 prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä edelleen 13 prosenttia, mikä on yhteensä 50%: n säästö kahden vuoden aikana.

clip_image002

Itävallan hallitus esittää (2022) korvaamaan homeopatialla antibioottihoitoja
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jouni-jamsa/itavallan-hallitus-esittaa-homeopatiaa-korvaamaan-antibioottihoitoja/ 

Homeopatia parantaa suuremman osan sairaista kuin mikään muu lääke tai hoito – ja on epäilemättä sekä turvallisempi että taloudellisempi.
– Mahatma Gandhi

Nobel palkittujen arvioita homeopatiasta. 

Emil Adolf von Behring (1905) Voitti ensimmäisen fysiologian Nobel palkinnon 1901 kurkkumätä mikrobin löytymisestä.
Teki itsekin kokeiluja homeopatian käytöstä, ja löysi tutkimuksissaan immunogeenisen aktiivisuuden. Häntä kuitenkin kehotettiin lopettamaan tutkimuksensa, jotta ei loisi liikaa tukea homeopaateille. Vasta Nobel palkinnon jälkeen, hän julkaisi tutkimuksensa. Behring totesi mm., että rokotuskin on peräisin homeopatiasta. Behring, A. Emil von, Moderne phthisiogenetische und phthisoitherapeutische: Probleme in historischer Beleuchtung. Margurg: Selbsteverlag des Verfassers, 1905

Brian David Josephson (1997) Nobel ehdokas – Fysiikka 1973
Yksinkertaisesti analysoituna  voitaisiin viitata siihen, että vedellä, joka on nestettä, ei voi olla sellaista rakennetta, jota tällainen vaatisi. Mutta sellaiset kuten nestekiteet, jotka tavanomaisen nesteen kautta virtaavat: voivat ylläpitää järjestelmällisen rakenteen makroskooppisilla tasoilla, osoittavat tällaisten yksinkertaisten ajattelutapojen rajoitukset. Minun tietämykseeni mukaan, mitään homeopaattisen kiistämistä ei ole, kunnes tämä nimenomainen kohta on otettu huomioon.
Dr. Brian D. Josephson’s (Emeritus Professor, University of Cambridge) responding to an article in the New Scientist (October 18, 1997)

Luc Antoine Montagnier (2009) Lääketieteen Nobel 2008
Sähkömagneettisia signaaleja tuotetaan vesipitoisilla nanorakenteilla, jotka ovat peräisin bakteeri-DNA-sekvensseistä. Vahvistetut bakteerit ja virus-DNA emittoivat sähkömagneettisia signaaleja (matalataajuiset radioaallot) 5C: n ja 6C: n tehoilla ja muodostaa nano-rakenteita, jotka kestävät 48 tuntia. Montagnier sanoo homeopatian olevan todellinen ilmiö ja Immunologi Jacques Benveniste on nykypäivän Galileo.

Ervin Laszlo (2004) Kaksinkertainen rauhan Nobelisti 2004/2005
Vedellä on merkittävä kapasiteetti rekisteröidä ja tallentaa tietoa, kuten on osoitettu, muun muassa homeopaattisissa lääkkeissä, jotka pysyvät toimivina vaikka ainoatakaan molekyyliä alkuperäisestä aineesta ei jää laimennokseen.
Dr.  Ervin Laszlo, Professor of ‘Systems Theory’ and the author of book ‘Science and the Akashic Field’,  2004, p. 53.

Rabindranath Tagore (1936) Kirjallisuuden Nobel 1931
Olen jo pitkään uskonut homeopatiaan, ja olen onnellinen siitä, että se on saanut paremman otteen Intiassa kuin edes alkuperämaassaan. Se ei ole pelkästään kokoelma muutamia lääkkeitä, vaan todellinen tiede, jonka perustana on järkevä filosofia. Tarvitsemme lisää tieteellistä kiinnostusta ja asian selvittämistä Intian ympäristössä erityisen painokkaasti.
Ref: Bagchi, A. K. Rabindranath Tagore and His Medical World. New Delhi: Konark Publishers, 2000.

Äiti Teresa (1950) Rauhan Nobel palkittu 1979.
Äiti Teresa avasi hyväntekeväisyyspohjaisen homeopaattisen apteekin Kalkuttaan 1950. Tällä hetkellä Äiti Teresan järjestöllä apteekkeja on neljä.

Mahatma Gandhi (1936) Viisinkertainen rauhan Nobel palkinnon saanut 1937-1948.
Homeopatia on uusin ja hienostunein tapa hoitaa potilaita ekonomisesti ja väkivallattomasti. Hallituksen on rohkaistava ja suojeltava sitä maassamme. Edesmennyt tohtori Hahnemann oli ihminen suurenmoisella älyllisellä voimalla ja tarkoituksella säästää ihmisen henkiä ainutlaatuisella lääketieteellisellä tavalla. Kumarran hänen taitojensa, herkkyytensä ja humanitäärisen työnsä edessä.  Hänen muistonsa herättävät meidät aina uudelleen, mutta vastustajat vihaavat homeopatian periaatteita ja käytäntöä: jotka todellisuudessa parantavat prosentuaalisesti suuremman osan kuin muut hoitotavat ja on epäilemättä turvallisin, taloudellisin ja täydellisin lääkitsemistiede.
Das, 1950; All India Homeopathic Medical Conference, 1968

Tutkimukset koonneet Satu ja Jouni Jämsä.

Homeopatiasta paljon vääriä tai virheellisiä tulkintoja:

Avoinkirje Juhani Knuutille
https://jounijamsa.fi/wp-content/uploads/2021/12/Avoinkirje-Juhani-Knuuti.pdf

Suomessa homeopatian jatkuva tuomitseminen pohjautuu yleensä pilkkanimiin, vääriin-, tai vanhoihin tietoihin nojaten. Australian 1800 tutkimuksen meta-analyysi todiste tai Euroopan tiedeakatemian lausunto homeopatian toimivuudesta. Väittämiin ei oltu kuitenkaan paneuduttu tarkemmin, jolloin olisi selvinnyt, että luku 1800 onkin 176 tutkimusta ja Tiedeakatemian 2017 esittämiä väitteitä ovat joutuneet korjaamaan ja kritisoineet mm. BPI, eli Saksan kansallinen lääketeollisuuden ammattijärjestö. Alla suora käännös, joka on jäänyt monilta lukematta:

Euroopan Tiedeakatemian neuvoston ja muiden korjausten yksityiskohtainen käännös homeopatiasta:
https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/EASAC_Homepathy_statement_web_final.pdf

Lausunnon tarkoitus on “reinforce criticism of the health and scientific claims made against homeopathic products”. Eli lisätä homeopaattisten tuotteiden kohdalla kriittisyyttä liittyen terveys- ja tiedeväittämiin. Tämmöistä tehtävän suorittamista ei voi varsinaisesti pitää neutraalina asenteena. EASAC (eli Euroopan tiedeakatemioiden) lausuntoa kritisoi HRI (Homeopatian tutkimusinstituutti)

Mainitsema https://www.hri-research.org/2017/09/easac-statement-on-homeopathy/lähdemateriaalin painottuvan Australian NHMRC raporttiin (versio kaksi) jossa homeopatian todetaan olevan toimimaton ja Britannian alahuoneen tiede- ja teknologiakomitean raporttiin. Molempia raportteja on kritisoitu myöhemmin runsaasti.

Australian NHMRC (Australian kansallinen terveys- ja lääketieteen tutkimus neuvosto) raporttia (versio kaksi) on jatkotulkittu toteamalla: “Contrary to some claims, the review did not conclude that homeopathy was ineffective.”( Liittyen osaan väitteistä (homeopatian toimimattomuudesta) raportin materiaali ei todennut homeopatiaa toimimattomaksi.) Tämän tarkennuksen antoi NHMRC CEO Prof. Anne Kelso 26.8.2019. Ja koska EASACin raportti on julkaistu 2017, ei tarkennus ja tietojen oikaisu ole voinut tavoittaa Tiedeakatemian raportin tekijöitä. – eli tieto johon vedotaan, on vanhaa.

Australian homeopaattisen yhdistyksen (AHA) ja HRI: n laaja tutkimus paljasti NHMRC: n toiminnasta liittyen raportin tieteelliseen analysointiin todisteita vakavista menettelytapa- ja tieteellisistä väärinkäytöksistä, mukaan lukien, että julkaistu raportti oli NHMRC: n toinen yritys – ensimmäistä vuonna 2012 kirjoitettua raporttia ei koskaan julkistettu yleisölle.

Puuttuvan ensimmäisen raportin NHMRC julkaisi lopulta sidosryhmien ja suuren yleisön painostuskampanjan jälkeen elokuussa 2019. Alkuperäisen raportin luonnoksessa vuodelta 2012, jonka laatija päätteli, että viidessä sairaudessa on ”rohkaisevia todisteita homeopatian tehokkuudesta”.  Siis vasta toinen versio julkaistiin ja sen sanoma oli päinvastainen kuin alkuperäisen raportin.

Syitä miksi Australian NHMRC julkaisi version kaksi, vaikka oli jo todennut raportin ensimmäisen version olevan ”I am impressed by the rigor, thoroughness and systematic approach given to this evaluation [….] Overall, a lot of excellent work has gone into this review and the results are presented in a systematic, unbiased and convincing manner.” voi spekuloida.

Voisiko sillä, että komitean puheenjohtaja Peter Brooks oli allekirjoittanut vakuutuksen kuulumattomuudestaan/ taloudellisista intressien puolesta olevansa sitoutumaton homeopatian puolesta tai vastaan liittyviin järjestöihin tai yrityksiin kuuluukin homeopatian vastaiseen lobbausryhmään ‘Friends of Science in Medicine’ olla vaikutusta, mitkä tutkimukset pääsivät raporttiin mukaan? Samaisessa raportissa oli myös virheellinen väittämä 1800 tutkimuksesta, joissa homeopatia todetaan toimimattomaksi. Media jakoi uutista varsin laajasti. Myöhemmin oikaistiin raportin käsittävänkin vain 176 tutkimusta, mutta tätä ei uutisoitu ja huolimattomasti jaettu virheellinen tieto jäi elämään omaa elämäänsä. Virheellisellä raportilla oli iso merkitys nyt esiin tulleessa Tiedeakatemioden lausunnossa.
https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

Mitä tulee toiseen lähdemateriaalina käytettyyn Britannian alahuoneen komitean raporttiin, voi tiivistetysti sanoa sen taustalla olevan 14 parlamentin (eduskunnan) jäsenten mielipide, jotka siis ovat äänestämällä valittuja politikkoja. Raportin laadinnassa ei käytetty tieteellistä arviointia vain haastateltiin komitean jäsenten pyytämiä tahoja. Tämäkin raportti julkaistiin mediassa laajalti ilman mitään tieteellisestä sisältöä.
https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/uk-select-committee-report/

Euroopan tiedeakatemioiden EASACn raporttia kritisoi myöskin BPI, joka on Saksan kansallinen lääketeollisuuden ammattijärjestö. Järjestöön kuuluu 11 % koko Euroopan lääketeollisuudessa toimivista tahoista klassisista lääketehtaista bioteknologian yrityksiin. Yritysten koko vaihtelee pienistä perheyrityksistä isompiin konserneihin.

BPI vastasi EASACin esiin tuomaan huoleen homeopaattisten lääkkeiden turvallisuudesta ” current EU legislation fully ensures quality and safety of homeopathic medicinal products based on the same standards as for all other medicinal products.[…] manufacture of homeopathic medicinal products is also subject to the same standards and the same monitoring by inspection authorities as for all other medicinal products. ” Eli nykyinen EU lainsäädäntö säätelee homeopaattisten lääkkeiden valmistusta ja turvallisuutta samalla tavalla kuin muidenkin lääkkeiden tuotantoa. Homeopaattiset lääkkeet valmistetaan ja tarkastetaan samojen standardien mukaan kuin muutkin lääkkeet.

BPIn mukaan mitä tulee EASAC: n lähestymistapaan selittää homeopaattisten lääkkeiden toimivuuden pelkästään lumevaikutuksella ja saavutettujen kliinisten tutkimuksien tulosten olevan yksinkertaisesti ”huonosti suunniteltuja … tai puolueellisia ”ei ole riittävää. Erityisesti terapeuttiset tulokset, jotka on saatu hoidettaessa erilaisia lajeja (esimerkiksi nautaeläimiä ja sikoja) homeopaattisilla lääkkeillä ei voida niin helposti väheksyä yksinkertaisella viittauksella lumelääkkeeseen. Lisäksi EASAC ei perusteellisesti tutki lausunnossa (sivu 5/6) tiivistettyjä tutkimuksia.

Esimerkiksi australialainen Kansallisen terveys- ja lääketieteellisen tutkimusneuvoston (NHMRC) 2015 katsaus on parhaillaan valmisteilla oikeusasiamiehen suorittama valvonnan ja raportin sääntöjenvastaisuuksien vuoksi. Lopuksi on aiheetonta määritellä kaikkia homeopaattisilla lääkkeillä suoritettuja tutkimuksia heikkoon tutkimussuunnitteluun tai muihin puutteisiin.

BPIn mukaan ” Yhteenvetona voidaan todeta, että lausunto, jonka 11 tutkijaa ovat laatineet toistaa homeopatian kriitikkojen tunnettuja väitteitä, joka on tämän raportin ilmoitettu tarkoituskin. Koska kaikki nämä näkökohdat on jo otettu asianmukaisesti huomioon nykyisessä EU:n lainsäädännössä, ei tarvita mitään lainsäädäntötoimia. Sen sijaan potilaiden pääsy kaikkiin valitsemiinsa turvallisiin ja korkealaatuisiin lääkkeisiin on säilytettävä. Homeopatia myös luokitellaan EU:n lainsäädännössä turvalliseksi ja korkealaatuiseksi lääkehoidoksi. https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-28_BPI-Position_on_EASAC_Publication.pdf.

EASACin raportin taustalla olevat tutkimukset ja raportit herättää suurta kritiikkiä, niitä on myös oikaistu ja tarkennettu homeopatiaa puoltavaan suuntaan jälkikäteen. Se syö tämän raportin uskottavuutta. Myöskin taustamateriaalina on käytetty varsin niukkalukuinen määrä tutkimuksia (jotka ilmenevät raportin lähdetiedoissa).

EU lainsäädännönkanta homeopatiaan ilmaisee: ”Lääkkeitä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annettujen direktiivien 65/65/ETY ja 75/319/ETY soveltamisalan laajentamisesta ja homeopaattisia lääkkeitä koskevista lisäsäännöksistä […]

Huolimatta vaihtoehtolääkkeiden asemassa olevista merkittävistä eroista jäsenvaltioissa, tulisi potilaille sallia haluamiensa lääkkeiden saanti antamalla tarpeelliset takuut tuotteiden laadusta ja käyttöturvallisuudesta, virallisessa farmakopeassa kuvattuja ja homeopaattisella menetelmällä valmistettuja antroposofisia lääkkeitä on käsiteltävä rekisteröinnin ja myyntiluvan osalta samalla tavoin kuin homeopaattisia lääkkeitä.”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0073

Homeopatia pelasti Kuuban:

Kuuba kärsi 2000 luvulla hyökyaaltojen aiheuttamien tulvien seurauksena leptospiroosi-epidemioista, jota mm. rotat levittivät.

Leptospiroosi on bakteerin aiheuttama sairaus, joka tarttuu ihmisiin ja eläimiin. Sen oireita ovat mm. erittäin korkea kuume, voimakas päänsärky, vilunväristykset, lihaskivut, ihon ja limakalvojen keltaisuus, pahoinvointi, ripuli ja ihottumaa. Jos tautia ei hoideta, se johtaa usein: munuaisvaurion, aivokalvontulehduksen, hengitystievaivojen tai maksavaurion takia kuolemaan.

Kuuba ei ole pystynyt perinteisen lääketieteen rokotteilla vähentämään leptospiroosin leviämistä ja taudin aiheuttamaa kuolleisuutta, minkä johdosta maan ylin terveysviranomainen, lääkäri Conception Campa Huergo otti vuonna 2007 yhteyttä homeopaattisten lääkeaineiden valmistajaan Englantiin Pinkukseen. Lääkäri Huergo pyysi tekemään homeopaattisen valmisteen leptospiroosin taltuttamiseen.

Lääkettä valmistettiin 5 miljoonaa annosta ja jaettiin 2,5 miljoonalle kuubalaiselle. Hinnaksi tuli alle 150 000 euroa. Aikaisemmat lääketieteen rokotteet olivat maksaneet 2 237 400 euroa. Annostelu aloitettiin elokuussa 2007, ja jo muutamassa viikossa tartunnat loppuivat lähes kokonaan. Elokuun jälkeen todettiin vain noin 10 tartuntaa eikä yhtään kuolemaa. Vuonna 2008 ei myöskään todettu ainoatakaan leptsospiroosin aiheuttamaa kuolemaa ja vain noin 10 tartuntaa tuli kuukaudessa.

Valmiste sisälsi neljää eri homeopaattista ainetta, jotka oli valmistettu homeopaattiseksi valmisteeksi leptospiroosis-bakteerin kannasta. J Altern Complement Med. 2010 Apr;16(4):347-55.  Homeopathic treatment of patients with migraine: a prospective observational study with a 2-year follow-up period.

Witt CM, Lüdtke R, Willich SN. Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health Economics, Charité University Medical Center, Berlin, Germany. claudia.witt@charite.de

Abstract.
OBJECTIVES AND BACKGROUND: The objective of this study was to evaluate treatment details and possible effects of an individualized homeopathic treatment in patients with migraine in usual care.  DESIGN: This was a prospective multicenter observational study. Consecutive patients beginning homeopathic treatment in primary care practices were evaluated over 2 years using standardized questionnaires. The data recorded included diagnoses (International Classification of Diseases, Ninth Revision) and current complaints, including their severity (numeric rating scale = 0-10), health-related quality of life (QoL, 36-item Short-Form Health Survey), medical history, consultations, homeopathic and conventional treatments, as well as other health service use.

RESULTS: Two hundred and twelve (212) adults (89.2% women), mean age 39.4 +/- 10.7 years were treated by 67 physicians. Patients had suffered from migraine for a period of 15.2 +/- 10.9 years. Most patients (90.0%) were conventionally pretreated. The physician workload included taking the initial patient history (120 +/- 45 minutes), case analysis (40 +/- 47 minutes), and follow-ups (7.3 +/- 7.0, totaling 165.6 +/- 118.8 minutes). Patients received 6.2 +/- 4.6 homeopathic prescriptions. Migraine severity showed marked improvement with a large effect size (Cohen’s d = 1.48 after 3 months and 2.28 after 24 months. QoL improved accordingly (Mental Component Score and Physical Component Score after 24 months: 0.42 and 0.45). The use of conventional treatment and health services decreased markedly.

CONCLUSIONS: In this observational study, patients seeking homeopathic treatment for migraine showed relevant improvements that persisted for the observed 24 month period. Due to the design of this study, however, it does not answer the question as to whether the effects are treatment specific or not.

Sveitsin hallituksen raportit olisi Suomenkin syytä ottaa vakavasti:

Taloudelliset ja poliittiset tekijät eivät vaikuta Sveitsissä samalla tavoin kuin muualla, huolimatta siitä, että kaksi viidestä maailman suurimmista lääkeyhtiöistä pitää päämajaansa Sveitsissä.

Vuoden 2011 loppupuolella julkaistu Sveitsin hallituksen raportti homeopaattisesta lääketieteestä edustaa kattavinta, kokonaisvaltaisinta arviointia, mitä yksikään hallitus on koskaan homeopatiasta tehnyt. (Homeopathy in healthcare, Bornhöft & Matthiessen, 2011). Tämä käänteentekevä raportti vahvistaa homeopatian olevan kustannustehokasta ja hyvin toimivaa ja vailla sivuvaikutuksia, joten homeopaattiset hoidot tulisi liittää ”kela-korvattavina” hoitoina Sveitsin kansalliseen sairasvakuutukseen.

Kysyntä vaihtoehtoisten ja täydentävien (CAM) hoitomuotojen osalta on lisääntynyt Sveitsissä niin potilaiden kuin lääkärien puolelta. Arviolta noin puolet väestöstä on käyttänyt CAM-hoitoja, puolet lääkäreistä pitää hoitoja tehokkaina ja 85 prosenttia sveitsiläisistä haluaa CAM-hoidot liitettäväksi kansalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan ja sairasvakuutuksiin. Kyselyn perusteella yli 50 prosenttia sveitsiläisistä suosii CAM-hoitoja tarjoavia sairaaloita vain perinteiseen lääketieteeseen keskittyneiden sijaan.

Vuonna 1998 Sveitsin hallitus päätti selvittää vaihtoehtoisten hoitomuotojen hyödyllisyyden ja kustannustehokkuuden ja kansallinen sairasvakuutus laajennettiin tilapäisesti kattamaan joitakin hoitomuotoja, kuten homeopatia, perinteinen kiinalainen lääketiede, yrttilääkintä, antroposofinen lääkintä sekä hermorataterapia. Kustannuskorvattavuuskokeilu päättyi vuonna 2005, mutta tehdyn tutkimuksen tuloksena Sveitsin hallitus on alkanut jälleen korvata homeopatiaa ja joukkoa muita vaihtoehtohoitoja, mitä myös kansanäänestyksessä yli kaksi kolmasosaa kannatti.

Sveitsin hallituksen Terveydenhoidon käytäntöjen arviointi:
Sveitsin hallituksen tekemä arviointi homeopaattisesta lääketieteestä (Health Technology Assessment) on paljon perusteellisempi kuin yksikään tähänastinen hallituksen arviointi. Raportti arvioi huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti homeopaattisista lääkkeistä satunnaisotannalla tehtyjä tuplasokko-testejä ja kliinisiä vertailutestejä lumelääkkeiden kanssa. Raportissa arvioidaan myös kustannustehokkuutta ja hoitojen tehokkuutta ja turvallisuutta todellisissa olosuhteissa.

Raporttia varten suoritettiin myös laaja katsaus ihmiskokeita edeltävien tutkimusten aineistoon, kuten fysiokemikaalisiin tutkimuksiin, kasvi- ja eläintieteellisiin tutkimuksiin sekä ihmissoluilla tehtäviin in vitro-kokeisiin. Raportti arvioi meta-analyyseja, systemaattisia katsauksia, epidemiologista tutkimusta sekä tulosaineistoa. Laaja katsaus arvioi huolellisesti tutkimusten laadun, suunnittelun ja toteutuksen (sisäinen validiteetti; tutkimustulokseen vaikuttaneet todelliset syy-seuraus-suhteet) sekä tutkimuksen sopivuuden homeopatian hoitotapoihin (ulkoinen validiteetti; kuinka pitkälle tutkimustuloksia voidaan yleistää tai soveltaa muihin ihmisiin ja ympäristöihin).

Ulkoisen validiteetin kysymys on erikoisen tärkeä, sillä useissa tutkimuksissa homeopatiasta tutkijoilla ja lääkäreillä on vähän tai ei lainkaan ymmärrystä siitä, kuinka tämän tapainen lääkintä toimii. Sellaiset tutkimukset väistämättä osoittavat, että ”homeopatia ei toimi” tai tutkimukset on tehty ”paheksumaan” homeopatiaa tai tutkimus on yksinkertaisesti kokeiluluonteinen eikä pyri osoittamaan homeopatian tehoa tai tehottomuutta, vaan ainoastaan arvioimaan tietyn hoidon vaikutusta henkilöön jolla on tietynlainen vaiva.

Arviointiraportti vahvisti perustutkimuksen ja ihmiskokeiden perusteella homeopaattisten valmisteiden tuottavan säännöllistäviä (tasapainottavia tai normalisoivia) vaikutuksia sekä määrättyjä muutoksia soluissa ja elävissä organismeissa. Erityisen vahvoja todisteita löydettiin homeopatian vaikuttavuudesta ylempien hengitystiehyiden tulehduksiin ja hengitystieallergioihin. Seitsemästä kontrollitutkimuksesta, joissa vertailtiin homeopaattista hoitoa perinteiseen lääketieteeseen, kuusi osoitti homeopatian olevan tehokkaampaa kuin normilääketiede ja yksi homeopatian olevan yhtä tehokas kuin normilääketiede. Missään homeopaattisessa hoidossa ei saatu normilääketieteelle tyypillisiä sivuvaikutuksia. Arvioitaessa ainoastaan vertailevia lumelääke sokkotutkimuksia kaksitoista kuudestatoista tutkimuksesta puolsi homeopatiaa.

Sveitsin hallituksen raportin laatineet tahot mainitsevat kokonaiskatsauksen ainoan negatiivisen tutkimustuloksen antaneen kliinisen tutkimuksen (Shang 2005) olleen laajan kritiikin kohteena sekä homeopatian kannattajien että vastustajien puolelta. Shangin ryhmä ei noudattanut edes QUORUM-ohjeistusta, vaikka ne ovat laajalti tunnustetut standardit tieteelliselle raportoinnille . Alkujaan Shangin ryhmä arvioi 110 homeopaattista kliinistä testiä ja yritti sitten vertailla niitä yhteen sovittamalla 110 perinteisen lääketieteen kokeen kanssa. Shang ryhmineen päätteli, että kokeista 22 oli korkealuokkaisia homeopatiaa testanneita tutkimuksia, mutta vain 9 oli korkealuokkaisia perinteisen lääketieteen tutkimuksia. Shangin ryhmä loi kriteeristön, jolla jätettiin huomiotta suurin osa korkealuokkaisista homeopatian tutkimuksista ja sai siten aikaan haluamansa johtopäätöksen, ettei homeopatia ole tehokasta.

Raportissa todettiin myös kanadalaisen lääkärin, tri David Sackettin, jota pidetään laajalti yhtenä johtavista pioneereista ”todistusaineistoon perustuvan lääketieteen” alalla, ilmaisseen olevansa vakavasti huolissaan tutkijoista ja lääkäreistä, jotka pitävät satunnaistettuja tuplasokko-tutkimuksia ainoina tapoina arvioida jonkin hoitomuodon tehokkuutta. Tämä arviointitapa johtaisi mm. kirurgisten toimenpiteiden julistamiseen pannaan, sillä niin harva kirurginen toimenpide on läpikäynyt satunnaistetun tuplasokkotutkimuksen.

Jotta hoidon voidaan päätellä olevan tehokas tai tieteellisesti todistettu, vaaditaan paljon enemmän kokonaisvaltaista arviointia siitä mikä toimii ja mikä ei. Sveitsin hallituksen raportti homeopatiasta edustaa juuri sitä kattavaa arviointia, joka huomioi sekä satunnaistettuja tuplasokkotutkimuksia että muuta todistusaineistoa. Raportin yksiselitteinen loppupäätelmä on, että homeopaattinen lääkintä toimii.

Kirjoittaja Dana Ullman on kansanterveystieteen maisteri ja Yhdysvaltain tunnetuin homeopatian puolestapuhuja. Hän on kirjoittanut kymmenen kirjaa homeopatiasta ja ylläpitää www.homeopathic.com sivustoa.

Homeopatia: maailman toiseksi käytetyin hoitomuoto ja EU maissa direktiivin (alla) rekisteröityä lääkehoitoa – ei siis Suomessa nimitettyä “uskomusta”. Myös maailman terveysjärjestö WHO strategiassaan WHO strategiassaan, 2014, neuvoi helpottamaan CAM-hoitojen saatavuutta
WHO strategiassaan, 2014, neuvoi helpottamaan CAM-hoitojen saatavuutta https://www.who.int/teams/integrated-health-services/traditional-complementary-and-integrative-medicine 2014, kehotti taas uudestaan jäsenmaitaan suosimaan CAM-hoitoja, joihin homeopatia kuuluu.  

EU-direktiivi: 2001/83/EY artiklat 14 ja 16 ja 2001/82/EY artiklat 17 ja 19)Lääkelain 5 b §:n mukaisella homeopaattisella valmisteella tarkoitetaan lääkevalmistetta, joka on valmistettu homeopaattisista kannoista Euroopan farmakopeassa kuvatulla homeopaattisella menetelmällä. – Jos kuvaus puuttuu Euroopan farmakopeasta, voidaan käyttää jäsenvaltion virallista farmakopeaa. Homeopaattinen valmiste voi olla valmistettu useasta homeopaattisesta kannasta. Homeopaattisia valmisteita koskevia säännöksiä sovelletaan myös muihin valmisteisiin, jotka on valmistettu homeopaattisilla valmistusmenetelmillä. Antroposofiset valmisteet lasketaan tällaisiksi valmisteiksi. Fimea. https://www.fimea.fi/myyntiluvat/kasvirohdoslaakkeet_ja_homeopaattiset_valmisteet/homeopaattiset_ja_antroposofiset_valmisteet        

Homeopatiassa on tärkeä ymmärtää homeopaattisen lääkkeen valintakriteeri, jos homeopatian vaikutusta halutaan tutkia. Perinteisessä homeopatiassa ei lääkettä valita sairauteen, vaan sairaan mukaan – eli henkilön oireiden ja persoonan mukaan. Siksi esim. kaksoissokkotutkimukset ei homeopatiassa tuo usein toivottua tulosta, koska valittu lääke ei toimi kuin joillekin ja muut tarvitsisivat jonkun aivan toisen homeopaattisen lääkkeen.

Lääketieteelle on kelvannut homeopatiasta: rokotusmalli ja siedätyshoito, jotka perustuvat jo 1700 luvulla huomattuun homepatin kaavaan: sama parantaa samaa. Tulevaisuuden hoito tulee olemaan aina vain enemmän näitä homeopaattisia puolustusta herättäviä hoitoja, joita käytetään jo nyt syövän hoidossakin, jossa voimakkaasti laimennetulla herpesviruksella on hyvin tuloksin aktivoitu kehoa melanoomaa vastaan. Kaavaa täytyy tietysti hiukan aina saada muutetuksi, jotta sen voi patentoida.

Vastakkainasettelu on kuitenkin turhaa, mielipiteet ovat mielipiteitä, tietämättömyys tietämättömyyttä ja käytäntö käytäntöä.

– Jouni Jämsä