Saksassa tuetaan 1,16 miljoonalla CAM-hoitojen tutkimuksia syövän hoidossa

17.12.2020

Saksan Baden-Württembergissä tutkitaan nyt yhdistävän lääketieteen mahdollisuuksia syövän hoidossa, kertoo lääketieteen tohtori Thomas Breitkreuz.

Breitkreuz esitteli europarlamentaarikkoryhmän MEP Interest Group Integrative Medicine & Health [1] tapahtumassa moniammatillisen osaamisverkoston KIM (Kompetenznetz Integrative Medizin) [2] toimintaa.

MEP Interest Group ryhmän tarkoitus on yhdistää parlamentin jäseniä, jotka työskentelevät yhdessä edistääkseen CAM-hoitojen sisällyttämistä integroivaan lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon.
Ryhmä koostuu europarlamentaarikoista. [2]

Terveydenhuoltoalalla EU: n jäsenvaltioissa on edessään merkittäviä haasteita, kuten mikrobilääkeresistenssi ja nousevat terveydenhoitokustannukset. Yhdistävä lääketiede voi tarjota merkittävän panoksen näihin haasteisiin. MEP Interest Groupin jäsenten mukaan tähän mahdollisuuteen tulee kiinnittää eritystä huomiota. Integroiva / yhdistävä lääketiede tarjoaa potilaskeskeistä terveydenhuoltoa, joka yhdistää näyttöön perustuvaan perinteisen biolääketieteen ja täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen. [2]

Thomas Breitkreuzin edustama moniammatillinen osaamisverkosto KIM pyrkii löytämään ja kehittämään potilaan kannalta parhaimpia, tutkitusti ja kliinisesti toimivia sekä kustannustehokkaita yhdistävän lääketieteen ratkaisumalleja syövän hoitamiseen. [3]

KIM koostuu nykyisellään 15 klinikasta ja sairaalasta, kolme niistä on yliopistollisia sairaaloita, 8 opetussairaaloita ja 3 perustason sairaalaa. [3,4]

Projektia esittelevä Breitkreuz on sisätautien ja palliatiivisen hoidon erikoislääkäri sekä antroposofinen lääkäri. Hän toimii Paracelsus-klinikalla.

Tutkimusprojektissa seulotaan ja arvioidaan hoitomenetelmiä erilaisista luontaislääketieteen ja täydentävän lääketieteen hoitoperinteistä, joista on jo kertynyt monen vuoden kokemus onkologiaan liittyen.

Tavoitteena on kehittää laadukkaat hoitotavat, jotka voidaan toteuttaa osana jokapäiväistä kliinistä hoitoa onkologiassa ja palliatiivisen hoidon osa-alueella. Sekä täydentää tavanomaista lääketiedettä optimaalisesti luontaislääkinnällisellä hoidolla ja siten hoitaa potilaita tulevaisuudessa ”käsi kädessä”. [5,7]

Uusien tieteellisten menetelmien ja testimenetelmien avulla selvitetään: Rohdosvalmisteiden, ravintolisien, vegaaniravitsemuksen, akupunktion ja rentoutumismenetelmien toiminnallisia vaikutuksia ja toimintamekanismeja. Tulokset siirtyvät lääketieteelliseen ja ammattialojen väliseen koulutukseen, jatkokoulutukseen ja koulutusmuotoihin yliopiston klinikoille. [6,7]

Tavoite on koota empiirinen tieto ja tutkia lupaavia poikkitieteellisiä lähestymistapoja, jotta lääkäreille ja potilaille voidaan tarjota erityiskonsepteja yhdistävään terveydenhuoltoon. Potilaat ja itsehoitoryhmät ovat vaatineet tätä pitkään. [6,7]

Saksan valtio vastaan potilaiden toiveeseen ja tukee projektia 1,16 miljoonalla eurolla 22 kuukauden ajan Baden-Württembergin alueella. – Kertoo projektin tiedottaja Professori Yvonne Saturday, soluimmunologian professori Heidelbergin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnasta. [7]

Breitkreuzin mukaan yhdistävän lääketieteen paradigma (eli tieteenalan kulloinkin yleisesti hyväksytty oppirakennelma, ajattelutapa, suuntaus) on ollut viimeiset kymmenen vuotta murroksessa, ja murrosvaihe tulee jatkumaan vielä seuraavat kymmenen vuotta, ennen kuin uusi yhdistävän, integratiivisen lääketieteen paradigma vakiintuu. [3,5]

[1]https://www.youtube.com/watch?v=LcRGykHo8vg&feature=youtu.be&mc_cid=76e661a257&mc_eid=50c5df92c6
[2] https://cam-europe.eu/mep-interest-group-integrative-medicine-health/
[3] https://www.yhdistavalaaketiede.fi/osaamisverkosto-kehittaa-yhdistavaa-syovan-hoitoa/
[4] https://www.kim-bw.de/
[5] https://www.kim-bw.de/newpage#A4Projekte
[6] https://www.forum-gesundheitsstandort-bw.de/projekte/sm/forschungs-und-praxisinitiative-kig-bawue
[7] https://www.forum-gesundheitsstandort-bw.de/aktuelles/pressemitteilungen/konventionelle-und-komplementaere-medizin-auf-wissenschaftlicher-basis-vereinigen