Prof. Juhani Knuuti ja media – ”Australian meta-1800 tutkimusraportti” oli huiputusta

Miksi prof., media ja skeptikot eivät ole kritisoineet näin heikkoa tutkimusnäyttöä/ raporttia, vaan ovat halunneetkin käyttää sitä lyömäaseena?

Australian NHMRC (Australian kansallinen terveys- ja lääketieteen tutkimusneuvosto) julkaisi homeopatiaa käsittelevän raporttinsa 2015. Tämä mainitaan usein Australian raporttina tai ”1800- tutkimusta osoittavat, että homeopatia ei toimi”. [1]

Raportin tarkoitus oli selvittää homeopatian vaikutusta tutkimuspohjaisesti useisiin erityyppisiin sairauksiin. Työryhmä pyysi laajalta toimijaryhmältä tutkimuksia homeopatiaan liittyen.
Saapuneet tutkimukset olivat homeopatiasta näyttöä antavia ja näyttöä pois-sulkevia. [1]

Australian homeopaattien yhdistys AHA sai tiedon asiasta varsin myöhäisessä vaiheessa ja heille jäi aikaa minimaaliset 5 vk. toimittaa tutkimuksia työryhmälle. [13]

Työryhmälle toimitettiin 343 tutkimusta, joista he hylkäsivät heikkolaatuisina, kuten liian pieni osallistujaryhmä tai muu syy, 234 tutkimusta. Osa hylättiin, koska tutkimuksessa olleen sairaustila ei kuulunut NHMRC tutkimuksen piiriin (21 tutkimusta), osa tutkimuksia oli toisintoja. [1,2]

Jäljelle jäi enää 176 tutkimusta, joista 171 luokiteltiin epäluotettavaksi, joten jäljelle jääneet 5 tutkimusta oli homeopatian kannalta oletetusti negatiivisia. Työryhmä antoi näistä lausunnon:
“…there are no health conditions for which there is reliable evidence that homeopathy is effective”. [1]

Tämä sitten virheellisesti uutisoitiin, että työryhmän mukaan homeopatia ei toimi mihinkään sairauteen.
Vaikka tarkka lauseen tulkinta on, että ei ole sairaustiloja, joihin olisi riittävän luotettavaa näyttöä homeopatian vaikuttavuudesta. [1,2]

Raportti herätti huomattavaa kiinnostusta ja julkista keskustelua. Virallisesti julkaistu raportti oli komitean toinen versio aiheesta.

NHMRC työskenteli ulkopuolisen toimijan – arvostetun Etelä Australian yliopiston kanssa, huhtikuusta 2012 elokuuhun 2012. Heidän tuottamansa raportin nimi oli ” Järjestelmällinen katsaus homeopatian tehokkuuden todisteisiin.” [1,2]

Tämä Australian veronmaksajien maksama tutkimus oli siis versio yksi raportista, jota ei julkaistu, kuin painostuksen jälkeen. Irtisanottuaan sopimuksen Australian yliopiston kanssa, toinen ulkopuolinen toimija – OptumInsight – palkattiin tekemään homeopatian tarkastelu uudelleen joulukuusta 2012 – maaliskuuhun 2015. [10]

Mikä on OptumInsight?
Tutkimuksemme NHMRC: n raportista ja heidän johtopäätöksistään eivät ole riittäviä, ellemme tutustu myös Optumin takana oleviin ihmisiin. NHMRC palkkasi heidät puolueettomaksi toimijaksi käymään läpi raporttia varten lähetettyjä tutkimuksia ja analysoimaan niitä [15].

Tätä taustaa vasten on tarpeen myös tutustua tähän yritykseen, hehän vaikuttivat suurelta osin tutkimusten luokitteluun. Optum on johtava tieto- ja teknologiapohjainen terveyspalveluyritys, jolla on erilaisia intressejä ja vaikutuspiirissään erilaiset terveydenhuollon alat, mukaan lukien lääkekehitys, kliiniset tutkimukset, lääkkeet ja sairausvakuutus, joita se tutkii ja edistää. He johtavat myös omaa lääketeollisuuden osastoa, joka tunnetaan nimellä OptumRx.”. [14, 15]

OPTUM esittelee itsensä verkkosivustollaan: ”Terveydenhuollon innovaatioyrityksenä, jossa 94 000 ihmistä on omistautunut parantamaan terveydenhuoltojärjestelmää […] ja tehostamaan MODERN HEALTHCARE -palvelua” [14, 15]

On laajalti väitetty, että NHMRC palkkasi alkuperäisen toimijan (australialaisen yliopiston) suorittamaan tarkastuksen (huhtikuu – elokuu 2012). Ja, että siinä tutkimuksessa käytettiin erilaista menetelmää, kuin joka lopulta hyväksyttiin (raporttiin), ja nämä alkuperäiset tutkijat havaitsivat homeopatian tietyillä alueilla myönteiseksi. [16]

On väitetty, että kaksi alkuperäisen arviointilautakunnan jäsentä erosi protestina, ehkä silloin, kun NHMRC kyseenalaisti havaintonsa, […] ja (ensimmäinen) raportti hylättiin ja toimija erotettiin. Väitetään myös, että kriteerejä kiristettiin, kun palvelukseen otettiin uusi toimija, OptumInsight. [16]

OPTUMin-tutkijat etsivät terveysjulkaisujen tietokannoista systemaattisia katsauksia, jotka julkaistiin englanniksi 1. tammikuuta 1997 – 3. tammikuuta 2013. Kutakin terveydentilaa varten tutkimusryhmä koosti systemaattisesti arvioiden tulokset ja arvioi tutkimusten laatua ja luotettavuutta. Koska raportti sisälsi vain systemaattisia katsauksia, yksittäisiä homeopatiatutkimuksia ei ole otettu huomioon. [1, 14]

– Tämän seurauksena jäi myös hyvälaatuisia tutkimuksia huomioimatta, johon seikkaan OPTUMilla oli iso vaikutus.

On huomattavaa, että useissa laadukkaissa RCT-tutkimuksissa on todettu positiivisia tuloksia homeopatiassa. NHMRC jätti RCT: n tutkimukset ja arvioinnin tarkastelunsa ulkopuolelle, sekä homeopatian tehokkuuden arvioinnin: tällä tavoin NHMRC pystyi jättämään huomiotta homeopatiatutkimuksien positiiviset tulokset, jotka näkyvät monissa RCT: ssä. [16]

– Puuttuvan ensimmäisen raportin NHMRC julkaisi lopulta sidosryhmien ja suuren yleisön painostuskampanjan jälkeen elokuussa 2019. [2]

Raportin alkuperäisessä luonnoksessa vuodelta 2012, laatija päätteli, että viidessä sairaudessa on rohkaisevia todisteita homeopatian tehokkuudesta.  Siis vasta toinen versio raportista julkaistiin ja sen sanoma oli päinvastainen kuin alkuperäisen raportin. [2]

Syitä miksi Australian NHMRC julkaisi raportista version kaksi, vaikka oli jo todennut raportin ensimmäisen version olevan hyvin tehty sekä vakuuttava; ”I am impressed by the rigor, thoroughness and systematic approach given to this evaluation [….] Overall, a lot of excellent work has gone into this review and the results are presented in a systematic, unbiased and convincing manner.” Voi spekuloida. [2]

Voisiko sillä, että työryhmässä toimi Peter Brooks, joka oli allekirjoittanut vakuutuksen kuulumattomuudestaan/ taloudellisista intressien puolesta olevansa sitoutumaton homeopatian puolesta tai vastaan liittyviin järjestöihin tai yrityksiin, kuuluukin homeopatian vastaiseen lobbausryhmään ‘Friends of Science in Medicine’ olla vaikutusta, mitkä tutkimukset pääsivät raporttiin mukaan? [2, 13]

Friends of Science in medicine (FSM), on CAM hoitojen vastainen lobbausryhmä, joka perustetiin raportin koostamisen alkuvaiheissa ja sen perustarkoitus on vaikuttaa CAM-hoitojen opettamiseen australialaisissa yliopistoissa ja sekä niiden harjoittamiseen. FSM:n tuottamaa anti-cam materiaalia (joka painottuu erityisesti homeopatiaan) jaetaan varsin runsaasti ja kritiikittömästi mediassa. Suomalainen vastike sille on Vastalääke.fi [13]

Työryhmässä oli myös Paul Glasziou, joka on puolestaan johtava akateemikko -evidence based medicine- eli näyttöön pohjautuvan lääketieteen tutkimuskeskuksessa Bondin yliopistolla, Australiassa [11]

”Luotettavia ja korkealaatuisia todisteita ei ollut käytettävissä, jotta minkään luontaishoidon kliinistä tehokkuutta voitaisiin arvioida mihinkään terveydentilaan” Näin sanoi Chris Baggoleyn, niputtaen tähän samaan myös joogan, hieronnan, jne. Työryhmän jäsen, hallituksen edustaja. [17]

Samaisessa raportissa oli myös virheellinen väittämä 1800-tutkimuksesta, joissa homeopatia todetaan toimimattomaksi. Media jakoi uutista varsin laajasti. Myöhemmin oikaistiin raportin käsittävänkin vain 176 tutkimusta, mutta tätä ei uutisoitu ja huolimattomasti jaettu virheellinen tieto jäi elämään omaa elämäänsä, jota intohimoisimmat jakavat ”totuutena” edelleen. [2]

Australian homeopaattiyhdistyksen (AHA) ja HRI: n laaja tutkimus paljasti NHMRC: n toiminnasta liittyen raportin tieteelliseen analysointiin todisteita vakavista menettelytapa- ja tieteellisistä väärinkäytöksistä, mukaan lukien se, että julkaistu raportti oli NHMRC: n toinen yritys. Sekä NHMRC käytti tehdessään raporttia poikkeuksellista metodia, jota ei ole aiemmin eikä jälkeen ole käytetty. [2]

NHMRC päätti, jotta tutkimukset olisivat ”luotettavia”, niissä on oltava vähintään 150 osallistujaa sekä saavutettava epätavallisen korkea laaturaja. Tämä siitä huolimatta, että NHMRC itse suorittaa rutiininomaisesti tutkimuksia, joissa on alle 150 osallistujaa. Miksi he eivät kelpuuttaneet alle 150 henkilön olevia tutkimuksia, ei kerrottu raportissa? [2,21]

Nämä säännöt tarkoittivat, että 171 tutkimuksen tuloksia ei otettu täysin huomioon ”epäluotettavina”, jolloin vain 5 tutkimusta pidettiin NHMRC: n mukaan ”luotettavana”. Koska nämä 5 tutkimusta olivat negatiivisiksi, selittää miksi NHMRC saattoi päätellä ettei ’luotettavia’ todisteita ollut.
Raportista siis jätettiin pois 171 tutkimusta. [2]

Arvostetuissa British Medical Journalin (BMJ) kliinisissä tutkimuksissa on vähimmäiskokoarvo, jonka mukaan satunnaistetuissa, kontrolloiduissa tutkimuksissa on oltava vähintään 20 henkilöä (N> 20),
HRI: n analyysi osoittaa, että jos NHMRC olisi käyttänyt BMJ-laatukriteeriä N = 20, vain 10 tutkimuksen tulokset olisi hylätty raporttia laadittaessa. [2, 4]

Mitkä raportissa olivat ne 5 tutkimusta, joihin tulos perustui? NHMRC ei ole julkaissut niitä, myös tämä on herättänyt kummastusta. Asetettujen kriteerien mukaan on päätelty niiden olleen seuraavat tutkimukset (vain nämä 5 tutkimusta ylitti NHMRCn laatuvaatimukset, joten oletuksena päätös pohjaa näihin) [2, 21]:

  • Lewith et ai. (2002) Kaksoissokkoutettu lumekontrolloitu RCT isopatia, pölypunkkiallergia [5]
  • Jacobs et ai. (2006) Kaksoissokkoutettu lumekontrolloitu RCT, arvioi yksilöimättömän yhdistelmälääkkeen vaikutusta ripulin hoidossa lapsilla. [6]
  • Stam et ai. (2001) Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vastaavuustutkimus homeopaattisella geelillä ja paprikapohjaisella tuotteella akuutin alaselän kivun hoitamiseksi. [7] Huom: Tutkimustulos oli positiivinen homeopatian kannalta
  • Grecho (1989) Kahden homeopaattisen valmisteen arviointi operoidun ruuansulatuskanavan toimintaan. [8] Huom: Ranskaksi, joten heidän ohjeiden mukaan se olisi pitänyt jättää pois, sekä kriteeriksi oli asetettu tutkimukset 1997 ja jälkeen toteutetut, tämä tutkimus oli vuodelta 1989
  • Steinsbekk et ai. (2005) Kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu RCT, joka arvioi itsehoitoa (3men lääkkeen valinta) lasten URTI-tautien ehkäisemiseksi. [9] Huom: Ennaltaehkäisevä tutkimus, joten heidän olisi pitänyt protokollan mukaan sulkea pois

NHMRC: n ohjeiden mukaan tällaisissa komiteoissa on oltava mukana asiantuntijoita tarkasteltavasta aiheesta, mutta komiteassa ei ollut ainuttakaan homeopatian asiantuntijaa. Tästä tutkimusryhmälle myös Australian homeopaattiyhdistys teki huomautuksen useaan otteeseen.  [13]

Myös NHMRC: n omat riippumattomat asiantuntijat arvostelivat asiantuntijoiden poisjättämistä:
”Olen huolissani siitä, ettei yhtään homeopatian asiantuntijaa nimitetty NHMRC: n tarkastelupaneeliin. En voi kuvitella, että tätä pidettäisiin sopivana onkologiassa, ortopediassa tai muilla aloilla. ” [2, 13].

Raporttia myös kritisoitiin merkittävät post-hoc-muutoksista tutkimusprotokollassa, näytöstä puolueellisuudesta ja vääristä ilmoituksista, alustavan- ja julkisenkuulemisen suorittamatta jättämisestä ja huonosta raportoinnista – epäselvyydet, epäjohdonmukaisuudet ja virheet [2]

Kaksi riippumatonta asiantuntijaa ilmaisi huolensa vuoden 2015 raportin johtopäätöksistä vertaisarvioinnin aikana, ennen raportin lopullista julkaisemista. Australian Cochrane Center kommentoi, että joissakin olosuhteissa ”…. ”ei luotettavaa näyttöä, ei vastaa tarkasti näyttöä todisteista.” Toinen asiantuntija tunsi olevansa epävarma raportin päätelmien lopullisuudesta. NHMRC päätti olla toimimatta tämän palautteen perusteella, eikä muuttanut johtopäätöksiä. [2]

”NHMRC ottavansa huomioon pienen määrän asiaankuuluvia, viimeaikaisia Eurooppalaisia raportteja ja ohjeita tätä tiedotetta kehitettäessä” Joista heidän mukaan ”merkittävä Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen raportti” oli siis yksi. Tämä merkittävä raportti oli lähdetietojen mukaan Britannian alahuoneen tiede- ja teknologiakomitean raportti, jolla ei oikeastaan ole mitään tekemistä tieteen kanssa ja jonka Britannian terveysministeriö hylkäsi. [1,12, 13]

NHMRC puheenjohtaja, professori Michael Good lausui myös mielenkiintoisen kannanoton NHMRCn lähtökohdista aiheeseen: ”Saanen vakuuttaa teille, etten ole homeopatian kannattaja NHMRC: n puheenjohtajana voin myös vakuuttaa teille, että NHMRC ei tue homeopatiaa. ”[13]

Versiota kaksi on jälkikäteen jatkotulkittu toteamalla: “Contrary to some claims, the review did not conclude that homeopathy was ineffective.” Eli; Poiketen väitteistä, raportti ei todennut homeopatian olevan vaikuttamatonta.  Tämän tarkennuksen antoi NHMRC CEO Prof. Anne Kelso 26.8.2019. Kun raportin ensimmäinen versio painostuksen jälkeen julkaistiin. [2,3]

Oliko tässä Australian päätöksessä politiikkaa mukana?
”Saatat olla tietoinen siitä, että työväenpuolue on ilmoittanut politiikastaan ​​lopettaa luonnollisten hoitojen alennukset (vakuutuksista), jos heidät valitaan.” – uutisoi 2. heinäkuuta 2016 [18] Australian naturopaatit.

”removing the rebate from natural therapies.”  Lukee puolestaan puolueen ohjelmassa, sen tavoite ei ole siis pelkästään rajoittaa homeopatiaa. [19]

Homeopatiaa koskeva raportti julkaistiin maaliskuussa 2015.
Vuonna 2019 poistui vakuutuksista korvattavien listalta homeopatian ohella myös: jooga, yrttilääkintä, pilates, sekä moni muu terapia.  [20]

Luetteloitujen luonnonhoitojen kattavuuden poistaminen varmistaa, että veronmaksajien varat käytetään tarkoituksenmukaisesti eikä niitä kohdenneta hoitoihin, joista puuttuu todisteita. [20]

Kyseessä ei ollut homeopatian toimivuus, vaan enneminkin poliittinen, aatteellinen, sekä kaupallinen motiivi vaikuttaa siihen, mitä hoitoja sairausvakuutuksista korvataan. Esimerkkinä OptumInsight tarjoaa kiropraktikko- ja akupunktiopalveluja ja Australian skeptikoiden kritiikistä huolimatta molemmat säilyttivät asemansa vakuutuksissa. [22, 20]

[1] https://www.nhmrc.gov.au/sites/default/files/images/nhmrc-information-paper-effectiveness-of-homeopathy.pdf

[2] https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

[3] https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2019/08/Draft-annotated-2012-homeopathy-report.pdf

[4] https://bestpractice.bmj.com/info/evidence-information/

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC67767/

[6] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17034278/

[7] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11212085/

[8] Grecho (1989). “[Evaluation of 2 homeopathic products on the resumption of transit after digestive surgery. A multicenter controlled trial].” Presse medicale 18(2): 59-62

[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1884806/

[10] https://releasethefirstreport.com/the-full-story

[11] https://bond.edu.au/intl/news/46369/professor-paul-glasziou-appointed-new-health-academy

[12] https://luulostatietoon.fi/virheellista-tietoa/homeopatia-britannian-alahuoneen-komitean-raportti-house-of-commons-uk-science-technology-repor/

[13]http://www.nhmrchomeopathy.com/uploads/5/3/0/4/5304693/review_of_the_ethics_of_the_nhmrc_focus_on_homeopathy_-_part_1_-_final.pdf

[14] https://redefininghomeopathy.com/2016/01/13/australia-nhmrc-report/

[15] https://www.optum.com/

[16] https://i2p.com.au/homeopathy-and-the-aplf-whats-wrong-with-this-picture/

[17] https://www.smh.com.au/politics/federal/natural-therapies-no-clear-evidence-of-health-benefits-government-review-finds-20151116-gl07cp.html

[18] https://www.nhaa.org.au/mediareleases/news/1002-labor-party-plan-to-stop-rebates-for-natural-therapies-3

[19] https://www.billshorten.com.au/labor_s_plan_for_budget_repair_that_is_fair

[20] https://ajp.com.au/news/homeopathy-naturopathy-struck-off-private-insurance-list/

[21] https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/australian-report-faqs/

[22] https://www.optum.com/business/solutions/employer/population-health/cam/chiropractic-full-services.html

Muita virheelliseksi jääneitä tulkintoja ovat olleet Venäjän tiedeyhteisön lausunto: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jouni-jamsa/eiko-homeopatian-vastustajat-suomessa-koskaan-opi-tai-sivisty/

Sekä Britannian alahuoneen raportti, joka oli lopulta muutaman parlamentin jäsenten (kansanedustajan) mielipide: https://luulostatietoon.fi/virheellista-tietoa/homeopatia-britannian-alahuoneen-komitean-raportti-house-of-commons-uk-science-technology-repor/

Lääket. prof. Juhani Knuuti on halunnut näillä virheellisillä lyömäaseilla kumota homeopatian mediassa ja uudessa kirjassaan – vaikka on jo kyllä myöntänyt Venäjän tiedeakatemian lausunnon virheelliseksi. Näitä kootuilla virheteorioilla on yritetty vaikuttaa myös politiikkojen rajata puoskarilailla ihmisten perusoikeudellista valinnanvapautta.

Kansalainen teki Kauppalehden kirjoittamasta: ”1800 tutkimuksen tulos – homeopatia on huuhaata.” – korjauspyynnön, joka perustui yllä olevaan raporttiin. Kauppalehti ei halunnut selvää virhettä korjata, joten kansalainen teki väärästä uutisoinnista ja vastuun välttämisestä kantelun JSN. JSN kanta oli, ettei virheellinen uutisointi ja korjauspyyntöön reagoimatta jättäminen ole mediassa kovin oleellinen asia – ja virheellinen uutisointi jäi silloinkin korjaamatta.

Suomessa usein lääkärit ja media omaavat muiden kansalaisten yli kävelevän mielipidevapauden. Lääkäreitä pidetään usein virheellisesti asiantuntijoina koulutuksensa ulkopuolisissakin asioissa. Toimittajat taas itse valvovat työmoraaliaan, joten JSN on erityisesti toimittajien suoja.

Professorilta ei ole myöskään moraalista opettaa oppilailleen virheellistä tietoa vieraista hoitomuodoista. Yliopistojen opetusmateriaali pitäisi olla opettajan osa-aluetta ja sivistynyttä, eikä kallistua fundamentalismiin – koska nuoret eivät aina erota tosiasiaa ja ideologiaa.

– Tästä ilmiöstä syntynyt jo ensimmäinen turhake: Vastalääke ry, jossa Knuutin oppilaat leimaavat huuhaaksi: ihmisten valintoja ja laajalti luontaisalan elinkeinoa. Ikävää asiassa on lisäksi se, että nuoren identiteetti kehittyy tämmöisestä vastakkain-asettelijaksi, joka ei ole koskaan eduksi lääkärintyössä.

– Sitä alkaa opetetusti ja tahtomattaan jaottelemaan potilaitaan: ”hurahtaneihin- ja parempiin potilaisiin”, johon lääkäri taas ei saisi sortua – saati kieltää tulemasta enää lääkäriasemalle, jos potilas haluaa myös itse päättää hoidoistaan.

Tiedettä ei voi ajassa lukita, tiede ei ole kenenkään omaisuutta tai suurteollisuuden voi sitä omia. Jos ihminen parantuu vaikka yksisarvihoidossa, sekin perustuu johonkin tieteeseen – vaikka et sitä ymmärtäisikään.