Koululääketieteen vastuullisuudesta. Harva sairaus on hengenvaarallinen, mutta hoito usein muuttaa tilanteen hengenvaaralliseksi.

Onko koululääketiede vastuullinen ja monopolin arvoinen ala, että luontaisia hoitoja pitäisi haitallisempina rajata? 

Syitä terveydenhoidon tyytymättömyyteen ja samalla vaihtoehtojen tarpeeseen on pitkälti myös hoidoista lisääntyvä haittojen määrä. Lääkäriliiton kunniapuheenjohtaja Amos Pasternack on huolestuneena kuvannut (Duodecim 2006-lehti) sairaskertomuksiin perustuvia hoitovirheitä ja hoidonhaittoja. – Ne ovat merkittäviä terveydenhoidon ongelmia. Arviona 1/10 hoitotapahtumassa sattuu virhe, 1/100 vakava virhe ja 1/1000 potilas halvaantuu tai kuolee hoitovirheeseen. Vuosittain Suomessa sattuu n. 240 000 potilasvahinkoa ja 24 000 vakavaa vahinkoa. WHO: Sairaalaan meneminen on lentämistä vaarallisempaa.

WHO:n tuoreen 2011 tutkimuksen mukaan, joka 300 sairaalaan menevä potilas kuolee hoitovirheeseen. Kuoleman syyksi ilmoitetaan yleensä sairaus. Miljoonat ihmiset kuolevat vuosittain hoitovirheiden tai sairaanhoidosta saadun tulehduksen seurauksena, sanoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n mukaan sairaalaan meneminen on paljon vaarallisempaa kuin lentäminen. Riski joutua virheellisen hoidon kohteeksi on noin yksi kymmenestä sanoo WHO. Lisäksi riski kuolla hoitovirheen vuoksi on yksi kolmestasadasta. Riski kuolla lento-onnettomuudessa on vain yksi kymmenestä miljoonasta. www.yle.fi

Lääkärilehti 2011/ 37. Tulehduskipulääkkeiden kerrottiin lisäävän verenpainepotilaan sydän infarktia tai aivohalvausta 50%. Sydänkuolleisuus vaara tulehduskipulääkkeiden johdosta kaksinkertaistui. Mainitseeko lääkäri potilaalleen Buranaa kirjoittaessa kyseisestä vaarasta?

Arvioidut lääkemenot Suomessa ovat 2,5 miljardia /v. Kuitenkin olemme yleisesti sairaampia kuin koskaan, vaikka keski-ikä onkin paljolti syntyvien pelastamisen, sekä nykyisen hyvän ja ripeän ensiavun johtuen noussut. Mutta maailman terveimmät vastasyntyneet suomalaislapset, alkavat potea tulehduskierteitä, allergioita ja rauhattomuutta pian ensilääkityksien jälkeen.

Hallintoylilääkäri Matti Liukon mukaan vuonna 2001. Suomessa korvataan vuosittain n. 2000 potilasvahinkoa, vaikka todellisuudessa joka 10 potilas eli 70 000 potilasta vuodessa saa lääketieteellisistä hoidoista haitan, joka olisi voitu välttää, ja rahaa niihin kuluu miljardeja. Hoitovirheet ja haitat tulevat Liukon arvion mukaan kalliimmiksi kuin liikenneonnettomuudet, itsemurhat, myrkytykset, putoamiset ja hukkumiset yhteensä. www.eduskunta.fi

Professori Amos Pasternackin arviossa lääketieteessä hoitovirheisiin kuolee Suomessa jopa 5 potilasta vrk. vuosittain 700-1700. www. terveysportti.fi Tarkempi selvitys poistettu yleisiltä nettisivuilta.

Suomessa kuolee heikentyneen vastustuskyvyn takia vuosittain n.5000 ihmistä. Syy usein antibiootit http://www.poliklinikka.fi/terveysuutiset/&id=9149587              .

Arvostetun British medical journal julkaistun laajan ja kattavan tutkimuksen lääketieteellisistä hoidoista, joista toimiikin varmasti vain 11%. Sillä prosentilla pelastetaan henkiä ja vakavia sairauksia, mutta 89% lääkityksistä/leikkauksista onkin usein auttaa tai ei auta, turhaa tai vain haitallista, perustuen pitkälti vain lääketeollisuuden rahoittamiseen. Sairaanhoito järjestelmässä moni lääkäri toimiikin enempää ajattelemattaan lääketeollisuuden myyntimiehenä, jossa potilas maksamisen lisäksi altistuu liian usein vain haittavaikutuksille ja varsinainen apu jää tutkimusten mukaan useimmiten saamatta. Usein vieläpä lääkäri kehottaa potilasta  jatkamaan määräämään lääkityksen käyttöä, vaikka lääkitys ei olisi millään muotoa auttanut potilaan vaivoja. http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/cms/efficacy-categorisations.html

”Lääkehoito onkin suurimmaksi osaksi uskomuslääketiedettä” Kumpi mahtaa olla enemmän uskomushoitoa: lääkitys vaiko ravitsemushoito? Lääkejätti GlaxoSmithKlinen johtaja tohtori Allan Rosen mukaan: “ Yli puolet reseptilääkkeistä on täysin turhia. Niiden käyttö on suunnatonta rahan tuhlausta. (lue lisää).

Esimerkki lääkkeellisestä uskomushoidosta, kun lähes 30 vuotta verenpaineen hoitoon yleisesti käytetty beetasalpaaja atenololi, on nyt osoittautunut plaseboakin huonommaksi, mutta vaaralliseksi (lue raportti). Masennuslääkkeet eivät ei ole juuri plaseboa tehokkaampia, silti niitä syödään valtavia määriä. Kolesterolilääkitys olisi kaikkein pahinta ja kalleinta uskomushoitoa”.

Lääkärit ovat kolmanneksi yleisin kuolinsyy Amerikassa, aiheuttaen 250 000 kuolemaa vuosittain. Artikkeli julkaistiin JAMA:ssa, Journal of the American Medical Association, Amerikan arvostetuimmassa lääketieteen julkaisussa. Tutkijat olivat selvittäneet kuinka paljon kuolemantapauksia lääkärit aiheuttavat virheellisillä toiminnoillaan ja lääkitysten seurauksena. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28186008/

12 000 kuolemaan johtanutta tarpeetonta leikkausta / vuosi
7 000 kuolemaan johtanutta lääkintävirhettä sairaaloissa / vuosi
20 000 kuolemaan johtanutta hoidollista virhettä sairaaloissa / vuosi
80 000 kuolemaan johtanutta infektiota sairaaloissa / vuosi
106 000 kuolemaa, hoidoksi määrättyjen lääkkeiden sivuvaikutuksista / vuosi http://www.mercola.com/2000/jul/30/doctors_death.htm

Sairaalassa käynti on hoitovirheiden johdosta 10x tappavampaa kuin joutuminen kolariin: http://www.mercola.com/2000/jul/30/doctors_death.htm.

HS. Koomikko yritti saada jotakin hoitovirheestä vastuueen: https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006635427.html  

IL. Hoitovirheet tappaa Suomessa ennemmän kuin liikenne: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005654084.html 

Ivan Illichin filosofi ja sosiologi kirjoitti kirjassaan Medical Nemesis. ”Lääketieteestä on tullut kirkko ja lääkäreistä on tullut eräänlainen kollegio, joka sallii vain tietyt mielipiteet, ja muu on harhaoppista”. Se näkyy vahvasti myös käytännössä, kun koululääketiede uskoo vain omiin oppeihin, tutkimuksiin ja syyttävät muita eritavoin harhaopeiksi tai huijareiksi. Kuten ei kirkkokaan lääketieteen tavoin kyseenalaista vallitsevia oppejaan, niin on tuomittava vääräoppi löytynyt aina jostain vierestä.

Niin kuin kirkot ovat kautta historian kieltäneet jäseniltään monia asioita, on lääketiedekin kieltänyt ihmisiltä monia asioita, kuten tehokkaimmat luonnonlääkinnät. Väittäen niitä milloin myrkyllisiksi tai ei tutkituiksi. Joista kuitenkin lääketeollisuus on tehnyt ensin omat synteettiset kopionsa, joita kutsutaan lääkkeeksi. Ja jos ei jotain vaikuttavaa luonnonlääkettä kielletä totaalisesti, sitä saa olla lääkelaitoksen luvalla tabletissa vain niin pieniä määriä ettei hyödyllistä vaikutusta olisi. Kirkot ovat tulleet vuosikymmenten aikana solidaarisemmiksi, kun taas lääketiede hamuaa valtaa aina vain vahvemmin. Osa heidän edustajistaan vaatii kieltoja vaihtoehdoille kiihkoisasti, kuten konservatiivinen kirkonmieskin on aikoinaan toiminut.

Pitkällinen käyttökokemus luontaishoidoista on todistanut niiden hyödyt, eikä niissä ole oikein käytettynä merkkejä kemiallisten aineiden aiheuttamista yllätyksellisistä ongelmista. Käyntien määrä Suomessa n. 3,6 milj. hoitotapahtumaa/v., luontaistuotteita käyttää joissain määrin yli 50% kansalaisista. Hoitoja käyttävät useimmiten korkeasti koulutetut naiset joiden oletetaan olevan tietoisia oikeuksistaan, jolloin mahdolliset epäonnistumiset näkyisivät valituksina. 2000 luvulla hoitotapahtumia on kertynyt yli 20 milj. ja valituksia tullut 6. Mikäli hoidot olisivat vahingollisia tai eivät toimisi, niin kuluttajansuojalautakunnalle tai tuomioistuimelle tulisi varmasti valituksia. Lisäksi markkinat kyllä karsivat toimimattomat hoidot alalta.

Vielä lainaus vaihtoehtoisemman lääkäri Rauni Mäkelän kirjasta Reuma. ”Voidaanko sanoa, että reumapotilas, jota hoidetaan jopa hengenvaarallisia haittavaikutuksia antavilla lääkkeillä vähäoireiseksi, on hoidon seurauksena terveempi? Tähän kysymykseen ei koululääketiede halua ottaa kantaa. Silloinhan koko sen edustama maailmankuva joutuisi kyseenalaiseksi. Luonnonlääketieteen yksiselitteinen vastaus kysymykseen on ei.”