Kokoomusnuoret ja Kok-naiset haluavat murtaa perustuslakia ja syyllistyvät vihanlietsontaan – joista vaaditaan nyt avoimia vastauksia.

17.2.2020

Kokoomuslaiset vaativat vihanlietsonnalla Suomeen puoskarilakia, joka kieltäisi ihmisiä hoitamasta itseään monipuolisesti ja rikkoisi silloin jo Perustuslakia 6§: perusoikeudet/ yhdenvertaisuus, kieltää asettamasta ketään eri asemaan: sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Maailmalla puoskarilait ovat ammoisilta ajoilta, eikä nykysisin voida sairauden johdosta kieltää ihmisiltä valitsemastaan itselleen hoitojaan tai joutua kysymään siihen lupaa toiselta ammattikunnalta.

Potilaan itsemääräämisoikeus 6§: Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Miten se toimisi, jos yhteisymmärrys olisi vaihtoehdoton?

Toimisiko laki ihmisten parhaaksi, jos sairastuneen pitää syödä vain synteettisiä lääkkeitä tai sitten ei saa hoitaa itseään mitenkään – vaikka lääkkeet eivät toimisi tai haitat olisivat hyötyjä suuremmat?

Puoskarilaki heikentäisi leimakirveenä n. 10 000 terapeuttiyrittäjän toimeentuloa, joten siksikin outo aloite Kok-jäseniltä yrittäjiä kohtaan? Lisäksi näiden 10 000 yrittäjän asiakkaat ovat tyytyväisiä, eivät itse halua tulla rajoitetuksi hoitovalinnoistaan – joten kenen asiaa Kok-nuoret/ -naiset lopulta ajavat?

Myös yrittämisen rajoittaminen on laissa säädelty: ”Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.” Suomen Yrittäjät /Elinkeinon-harjoittamisen-vapaus-Suomessa

Jos perehtyy aiheeseen, ymmärtää että kyseessä on yhden koulukunnan pitkäaikainen tarve töhriä toisia koulukuntia ja asetelma on edennyt jo uskonnolliseksi katsonnaksi. Jokainen voi myös nähdä, missä hoidoissa tapahtuu vakavia haittoja joka päivä ja voida ymmärtää siksikin, miksi ihmiset etsivät vaihtoehtoja ja ovat diagnooseista riippuen vaihtoehtoihin tyytyväisiä – joka lieneekin se suurin ”ongelma”. Raha tai ammattikunnan vallanhalu ei saisi olla väline, jolla todistetaan oikeita tai vääriä asioita.

Politiikkojen ei myöskään pitäisi puuttua ammattien välisiin kismoihin, paitsi näihin vallitseviin vihapuheisiin, joihin Kok-nuoret/ -naiset itsekin nyt sortuvat.

Kok-nuorten/ -naisten puoskarilain vaatimuksessa esitetään vakavia syyllistämisiä, jotka vaativat nyt todisteita tai asiaa punnitaan juridisin toimin.

– Kok-nuoret/ -naiset väittävät: ”Esille nousee jatkuvasti esimerkkejä terveydenhuoltoalan ulkopuolella toimivista henkilöistä, jotka ovat tarjonneet palveluita esimerkiksi hopeaveden käyttöön, eheytyshoitoihin ja ravintovalmistemarkkinointiin liittyen. Vuosien varrella ilmi on tullut tapauksia, joissa syöpäpotilaille tai psykoosista kärsiville on tarjottu hoidoksi yrttejä tai homeapatiaa kohtalokkain seurauksin. Useisiin esimerkkeihin liittyy myös väärää tietoa koskien akuuttia koronatilannetta sekä yleistä kriittisyyttä rokotteita kohtaan.”

Jouni: Myös terapeuteilla on oikeus olla syytön, jos ei ole tuomittu tai väitteet ovat keksittyjä. Kokoomusnuoret/ -naiset syyttävät julkisessa vaatimuksessaan homeopaatteja vakavista teoista ja ihmisten kohtaloista, eli vihjataan kuolemiin – joten pyydän nyt Kok-nuoria/ -naisia esittämään todisteet näihin väittämiin?

Kok-nuoret/ -naiset ovat teorioilla kiihotettu tähän toimeen, mutta se ei oikeuta syyttämään tai leimaamaan ammattikuntia ilman todisteita.

Jouni: Pyydän tarkennusta, kenen toimesta ihmiset ovat kokeneet kohtalokkaita seurauksia ja keitä semmoista vahingoista on tuomittu? Täytyy siis löytyä todisteita näille laajoille vihjailuille.

– Kok-nuoret/ -naiset: ”Kaikki vaihtoehtohoidot eivät ole haitallisia tai vaarallisia.”

Jouni: Pyydän Kok-nuoria/ -naisia kertomaan, mitkä vaihtoehtohoidot ovat vaarallisia? Esim. Hopeavesi ei ole vaihtoehtoistahoitoa, vaan maailmalla paljon käytetty ja tutkittu http://thesilveredge.com/articles/ tuote, jota voi tilata netistä tai ostaa apteekeista http://www.stadtapotheke-tettnang.de/index.php/services/kolloidales-silber.

– Kok-nuoret/ -naiset: ”Joidenkin sairauksien osalta vaihtoehtohoidoilla voi lisäksi olla sivuvaikutuksia, joihin ei ole osattu valmistautua.”

Jouni: Tuntuu tämäkin oudolta, että ”huuhaalla/ plasebolla” olisikin sitten sivuvaikutuksia, mutta ei lainkaan hyötyvaikutuksia. Mutta missä vaihtoehtoisessahoidoissa niitä sivuvaikutuksia on ja ketkä niitä tarjoavat ja keitä ovat niiden uhrit? Ei kuulu näet oikeusvaltioon, että kolmasosapuoli syyttää ja puhuu alati anonyymiuhreista.

– Kok-nuoret/ -naiset: ”Suomeen tulee laatia ”Puoskarilaki”, jolla haitalliset hoidot saadaan karsittua, vastuullisesti toimintaa harjoittavat sääntelyn piiriin ja erityisesti heikommassa asemassa olevien potilasturva taattua.”

Jouni: Mitä ovat nämä ”haitalliset hoidot” ja keitä ovat Kok-nuorten mielestä ne heikommassa asemassa olevat, joita haluatte turvata? Ja ovathan Kok-nuoret kysyneet näiden ”turvaa tarvitsevien” mielipidettä, kun olette vaatimassa perusoikeudellisia kieltoja heidän etsiä itselleen monipuolisia hoitoja? Itse en ole törmännyt yhteenkään ihmiseen, joka haluaisi esim. syöpädiagnoosin jälkeen joutua holhoukseen.

Esitän nyt siis avoimet kysymykset allekirjoittaneille Kok-nuorten ja Kok-naisten johdolle (alla) ja toivon vastauksia, koska myös me terapeutit olemme alkaneet liittoutua ja vaatimaan oikeuksia toimia ilman perusteetonta syyllistämistä ja vihapuhetta.

Mielestäni mitään ammattiryhmiä ei Suomessa pidä ilman näyttöä syyttää tai yleistää keksityillä teorioilla vaarallisiksi, varsinkaan kun heidän asiakkaatkaan eivät näe asiaa niin tai ketään syytä.

Matias Pajula, Kokoomusnuorten puheenjohtaja
Saara-Sofia Sirén, Kokoomusnaisten puheenjohtaja
Jeremias Nurmela, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja.

Ystävällisin terveisin
Kansainvälisen CAM-liiton- ja Suomen Yrittäjien jäsen
Jouni Jämsä
jamsa (at)elisanet. fi

Ps. Keksityillä perusteilla ja ihmisiä/ ammatinharjoittajia vaaralliseksi leimaava ja kansaslaisia syrjivä laki olisi nykyään myös YKn ihmisoikeusjulistuksen vastainen.

YK:n ihmisoikeusjulistus: https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


  1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.
  2. artikla. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.

 

  1. artikla. 1. Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä, jossa hänelle turvataan kaikki hänen puolustustaan varten tarpeelliset takeet.
  2. artikla. Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.