Itävallan hallituksen kansallisen mikrobilääkeresistenssin toimintasuunnitelma

(NAP-AMR) uusin versio vahvistaa homeopatian sekä muiden täydentävien ja vaihtoehtoisen hoitomuotojen käyttömahdollisuudet torjuttaessa mikrobilääkeresistenssiä (Antibioottiresistenssiä, AMR).

Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (sosiaali-, terveys-, hoito- ja kuluttajansuojaministeriö – BMSGPK) julkaisi Itävallan valtion suunnitelman 25.3.2022.

Antibioottiresistenssiä lähestytään monialaisesti, joten suunnitelma sisältää toimenpiteitä niin ihmisten kuin eläinlääketieteen alalta. Tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa pidetään välttämättömänä kestävän kehityksen kannalta antibioottiresistenssin yleistymisen ja leviämisen vähentämiseksi.

Itävallan hallituksen toimintasuunnitelmassa yksilöidään useita toimia, kuten eläinten antibioottien käytön vähentämiseksi. Yksi tällainen toimenpide on tutkia täydentävien ja vaihtoehtoisien hoitomenetelmien, kuten homeopatian ja fytoterapian vaikutuksia eläinten terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien ehkäisemisessä.

Asetuksen mukaan integroiva lääketiede (tavanomainen lääketiede yhdistettynä täydentävään lääketieteeseen) on Itävallan hallituksen suunnitelman mukaan asetettava etusijalle, aina kun vain on mahdollista. Myöskin tavanomaisten lääkkeiden käyttö, mukaan lukien antibiootit, on tarvittaessa tiukoin kriteerein sallittua eläinten hoitamisessa, kun hoito fytoterapeuttisilla, homeopaattisilla tai muilla lääkkeillä ei ole tarkoituksenmukaista. Hoitoa ja sen toimivuutta valvovat eläinlääkärit.

Itävallan hallituksen antibioottiresistenssi-toimintasuunnitelmassa todetaan: On puutetta integroivaan lääketieteeseen koulutetuista eläinlääkäreistä ja korostetaan tällaisen koulutuksen tarpeellisuutta yliopistotasolla kuin eläinlääkärien jatkokoulutuksessakin. Suunnitelmissa on ottaa käyttöön homeopatian ja fytoterapian jatkokoulutustilaisuuksia eläinlääkintäalan ammattilaisille osaamisen lisäämiseksi ja kysyntään vastaamiseksi.

Koulutuksessa tulisi huomioida: akupunktio, homeopatia, fytoterapia ja kiropraktiikka, jotta eläinlääkärit voivat työskennellä EU-asetuksessa määritellyn homeopatian ja fytoterapian käytön suosituksien mukaisesti. Itävallan hallituksen toimintasuunnitelman lähdeluettelossa on useita tutkimuksia homeopatian tehokkuudesta infektioiden hoidossa tai niiden ehkäisyssä.

Tieteellisten tutkimuksien valossa homeopatiaa voitaisiin hyvin käyttää antibioottiresistenssin torjunnassa. – Samaan johtopäätökseen tuli myös vuodelta 2019 tehty selonteko, jossa tarkasteltiin täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen mahdollisuuksia antibioottien käyttöä vähennettäessä. Nykyiset tutkimusnäytöt viittaavat, täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen hyöty myös mikrobilääkeresistenssi ongelmissa on merkittävä.

Pohjoismaista: Tanska ja Norja ovat jo integroineet täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot osaksi virallista terveydenhoitoa:
https://www.luontaishoitoala.fi/cam/tanska/cam-hoidot/
https://www.luontaishoitoala.fi/cam/norja/cam-hoidot/ 

Lähteitä:
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Antimikrobielle-Resistenzen-und-Gesundheitssystem-assoziierte-Infektionen/Antimikrobielle-Resistenzen/NAP-AMR–Der-Nationale-Aktionsplan-zur-Antibiotikaresistenz.html

Eurocam: Austrian AMR Action Plan confirms the potential of homeopathy
https://cam-europe.eu/austrian-amr-action-plan-confirms-the-potential-of-homeopathy/

ECHAMP: Austrian AMR Action Plan confirms the potential of homeopathy
https://echamp.eu/news-and-events/news/austrian-amr-action-plan-confirms-the-potential-of-homeopathy Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz :