Homeopatiasta on Suomessa vielä paljon uskomuksia ja jopa vihaa

7.2.2023

Maailman toiseksi käytetyimmästä hoitomuodosta esiintyy Suomessa vielä paljon väärää tietoa ja siksi jopa vihaa ja asioita on tarpeen oikaista täällä sivistyneessä EU-Suomessakin.

Homeopatian vaikutusmekanismi on eri kuin lääkkeille ja se luo jo heti ristiriitoja. Homeopatia ei lääkitse, vaan ennemminkin ”herättää”, mutta kuuluu virallisesti lääkevalmisteisiin, joita Fimea valvoo muiden lääkkeiden tavoin. Monessa EU-maassa homeopatia on integroitu myös terveydenhoitoon.

Mihin perustuu? Homeopatia on yksi työkalu auttaa kehoa parantumaan. Homeopaattista lääkettä ei yleensä valita sairauden mukaan, vaan lääkevalinta toteutuu perinteisesti repertoimalla, huomioiden: oireet, -ajankohta, -pahentavat seikat, kohteen persoona…, vaikuttavat lääkkeen valintaan.

– Tämän lääkevalintamenetelmän ja Similia cum similibus (Sama parantaa saman/ hormeesi) huomasi homeopatian keksijä ja maailman yksi tunnetuin lääkäri/ kemisti, Samuel Hahnemann.

– Homeopatiassa lääkevalintaan vaikuttavat monet asiat. Jos kymmenellä ihmisellä on astma ja kaikille annetaan samaa homeop. lääkettä, niin ehkä jotkut saa avun ja muut tarvitsisivat jonkin muun homeop. lääkkeen. Siksi esim. kaksoissokkotutkimukset eivät ole oikea keino todistaa homeopatian toimivuutta.

– Homeopatia ja -lääkevalinta ovat siis oma maailmansa. Homeopatian oikea tutkimustapa jo Hahnemann ajoista on potensoida, eli alkuliuosta asteittain laimennetaan ja välissä paukuttaen synnyttäen aluksi potenssin D1… – Haluttua vahvuutta annetaan sitten tutkimuksessa terveelle. Kun tämä terve henkilö saa siitä oireita, niin vastaavia oireita sairastavalle tämä lääke toimii parantavasti. Näin kokeilemalla löydetään lääkkeitä erilaisiin sairaustiloihin ja tätä menetelmää ei ole tarvinnut muuttaa yli 200 vuoteen.

Mikä sitten on homeopatiassa vaikuttava tekijä? Tämän päivän tiedon mukaan, asteittaisessa laimennuksessa tehtävä voimakas paukuttaminen, synnyttää kantaliuoksesta nanopartikkeleita, joihin keho reagoi. Uutta syövänhoitoa kokeillaan lääketieteessä myös homeopatian periaatteella https://www.is.fi/terveys/art-2000001145004.html.

Entä koulutus? Homeopatiakoulutus kestää 4-5 vuotta ja sisältää myös terveystieteen opintoja, kuukausien harjoittelujakson, diplomityön ja loppuelämän kokemus-opiskelun.

Mitä saa sanoa? Klassiseen homeopatiaan ei kuulu tai auta väittämät, kuten jokin homeop. lääke olisi vaikka astmaan. Mutta tutkittua tietoa https:/tieteellisia-tutkimuksia-homeopatiasta  ja kokemusperäistä tietoa voi luonnollisesti kertoa.

– Keski-Euroopassa, Aasiassa, USA:ssa, suositaan paljon modernia homeopatiaa, jossa käytetään yhdistelmävalmisteita, jotka sisältävät useampaa homeop. lääkettä. Ne eivät vaikuta niin syvästi kuin oikein valittu yksilölääke, mutta ovat rekisteröity sairaustilojen hoitoon ja niissä on väittämiä jo etiketissä: www.wheezal+:tumor, https://guna.com-medicine, https://com/hevert&tbm

– Klassisessa homeopatiassa, jossa yhdellä valitulla lääkkeellä hoidetaan koko ihmistä, ei tarvita väittämiä. Mutta Materia medica ja Repertory www.Homoeopathic-Materia-Medica-Repertory voi käyttää ja siinä olevaa opastusta halutessaan asiakkaalle kertoa, mutta käytännössä sitä ei esitellä koskaan.

Saako homeopatia maksaa? Joillekin on huoli, että homeopatia on miljoonabisnes. Mutta niin on kaikki muukin bisnestä, mitä ihmiset haluavat ostaa. Tilanne kertoo enemmänkin siitä, että homeopatialla on vahva asema. Monessa EU-maassa myös vakuutukset korvaavat homeopaattiset hoidot ja siitä mallista hyötyisi Suomikin.

Kenelle homeopatia sitten sopii? Homeopatiaa voivat kaikki käyttää. Se ei ole ristiriidassa muiden lääkityksien kanssa, ei aiheuta sivuoireita tai estä menemästä lääkäriin. Alkureaktio voi tulla, jossa oireet hetkeksi pahenevat tai vanhoja oireita nousee pintaan – mutta siitä alkaa usein parantuminen. Homeopatiasta hoitomuotona ei kenenkään tarvitse oikeasti siis olla huolissaan.