Tutkimuksia bioresonansista

Bioresonanssimenetelmä tupakoinnin lopettamisessa

Keuhkosairauksien klinikka, lääketieteellinen tiedekunta, University of Istanbul, Turkki
Instituutti biophysical Medicine, Idar-Oberstein, Saksa

Lumekontrolloitu, kaksoissokkoutettu, rinnakkaisryhmätutkimus
Istanbulin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tupakoinnin lopettamiskeskukseen, rekrytoitiin 190 koehenkilöä. Heidät jaettiin verum-ryhmään (joka sai aktiivista bioresonanssikäsittelyä) ja vertailuryhmään (heille annettiin simuloitua bioresonanssiterapiaa).

Tämä toteutettiin: Ensimmäinen hoidettu osallistuja sai aktiivista bioresonanssiterapiaa, toinen simuloitua bioresonanssiterapiaa, kolmas aktiivinen bioresonanssiterapia jne., Kunnes kaikki 190 koehenkilöä oli käyty läpi. Bioresonanssikäsittely suoritettiin vain kerran.

Jolloin hoitoa saaneessa ryhmässä oli 95 henkilöä ja verrokkiryhmässä 94 (1 henkilö ei ollut tavoitettavissa koko kokeen ajan, joten hänet jätettiin ulkopuolelle).

Tärkein parametri oli tupakointikäyttäytyminen. Sitä selvitettiin: 1 viikko, 2 viikkoa, 1 kuukausi ja vuosi hoidon päättymisen jälkeen, kaikki tutkittavat haastateltiin puhelimitse. Haastattelija tai osallistujat eivät tiennyt, kumpaan kyseine ryhmään osallistuja oli kuulunut.

Tulokset
1. viikon kuluttua 77,2% verumin jäsenistä ja 54,8% lumelääkeryhmässä oli lopettanut tupakoinnin.
2. viikon kuluttua 62,4% vs. 34,4%
1. kuukauden jälkeen 51,1% vs. 28,6%
1. vuoden kuluttua yhä merkittävä ero verumin ja lumeryhmän jäsenten välillä 28,6% verumin osallistujista ja 16,1% lumelääkeryhmässä ei ollut tupakoinut.
Lisäksi lumelääkeryhmään verrattuna halu tupakoida väheni merkittävästi sekä he eivät olleet hermostuneita.

Johtopäätös
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan bioresonanssiterapia on kliinisesti tehokas tupakoinnin lopettamisessa ilman haitallisia sivuvaikutuksia.
https://www.karger.com/Article/FullText/365742