CAM-hoitojen asema maittain

Suomessa ollaan joidenkin lääkäreiden, toimittajien ja mm. kokoomusnuoret-ja-kok-naiset-haluavat-murtaa-perustuslakia-ja-syyllistyv-vihanlietsontaan toivomuksista rajaamassa puoskarilailla ihmisiltä oikeuksia hoitaa itseään monipuolisesti.

Tässä, miten muualla.

Norjassa
Norjassa yli 60 prosenttia kaikista sairaaloista tarjoaa vaihtoehtoisia ja täydentäviä hoitoja, kuten akupunktiota, hypnoosia, kuppausta, vyöhyketerapiaa, yrttilääkintää, taideterapioita, homeopatiaa, aromaterapiaa, joogaa ja pilatesta.

Norjassa lainsäädäntö tukee yhteistyötä. ”Riippumatta siitä, mitä lääkäri tai vaihtoehtoterapeutti ajattelevat toisistaan ja toistensa metodeista, meidän täytyy löytää tavat elää ja työskennellä yhdessä”, sanoo Vinjar Fønnebø, professori Tromssasta. Norjassa ei hänen mielestään ole epäselvyyttä siitä, voidaanko näitä hoitomuotoja käyttää vai ei. (1)

Sveitsi
Antroposofinen lääketiede, homeopatia, fytoterapia (kasvilääkintä) ja perinteinen kiinalainen lääketiede kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin pysyvästi 1.8.2017 alkaen. Tämä uudistus perustuu vuonna 2009 toimeenpantuun kansanäänestykseen.

Vuonna 2009 kansanäänestyksessä 67% tuki antroposofisen lääketieteen, homeopatian, neuraaliterapian, fytoterapian ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen ottamista julkisen sairausvakuutuksen piiriin. Akupunktio oli korvattava jo aikaisemmin. (2)

Saksa
Saksaan Baijerin osavaltioon perustetaan yhdistävän lääketieteen professuuri ja panostetaan luontaislääketieteelliseen tutkimukseen.

Baijeriin perustetaan yhdistävän lääketieteen professuuri. Sen tarkoituksena on tutkia konventionaalisen lääketieteen yhdistämistä erilaisiin luonnonlääketieteellisiin hoitoihin.
StMGP (Baijerin osavaltion Terveys- ja hoivaministeriö) rahoittaa tätä tutkimusta 360 000 eurolla.

Saksassa sairausvakuutusyhtiöt tarjoaa asiakkailleen sairasvakuutuksen, joka kattaa myös luontaislääkinnän, johon homeopatiakin lukeutuu. Vakuutusyhtiö Securvitan mukaan tästä on tullut taloudellista hyötyä. (3)

Ruotsi
Suomessa on vedottu usein siihen, että koska Ruotsissa on tiukka CAM-hoitoja rajoittava lainsäädäntö, samanlainen on saatava Suomeenkin. Ruotsissa rajoittava lainsäädäntö on aiheuttanut niin paljon ongelmia (ilmiantoja, oikeudenkäyntejä, rahallisia korvauksia, yksilön oikeuksien rajoittamista jne.), että hallitus päätti 27.4.2017 antaa erityiselle selvitysmiehelle tehtäväksi kartoittaa ja selvittää useita CAM-hoitoja koskevia avoimia kysymyksiä.

Toimeksiannon (Dir. 2017:43) otsikko on: Potilaiden vaikutusmahdollisuuksien ja potilasturvallisuuden lisääminen virallisen terveydenhuollon ulkopuolella toimivien hoitomuotojen keskuudessa. Toimeksiannossa todetaan mm., että nämä menetelmät, joilla tällä hetkellä annetaan hoitoa virallisen terveydenhuollon ulkopuolella, voivat tulevaisuudessa, tutkimusten ja arviointien jälkeen, olla arvokas osa virallista terveydenhuoltoa.

Annetun selvityksen mukaan  ”Uusien hoitomenetelmien omaksuminen terveyden- ja sairaanhoidon piiriin ei saa riippua niiden alkuperästä. Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja pitää siis ottaa terveyden- ja sairaanhoidon piiriin samoin ehdoin kuin muitakin hoitomuotoja. Selvitystyöryhmä ehdottaa, että SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) saa hallitukselta tehtävän arvioida ne täydentävät hoitomuodot, joita asia voisi koskea.” (4)

Tanska

Noin kolmannes kaikista sairaaloista tarjoaa täydentäviä hoitoja, kuten akupunktiota, hypnoosia, kuppausta, vyöhyketerapiaa, yrttilääkintää, taideterapioita, homeopatiaa, aromaterapiaa, joogaa ja pilatesta. Terapeuttien toiminta on varsin vapaata, kiropraktiikan harjoittamista rajataan sekä terapeuteille  on tarjolla vapaaehtoinen rekisteri, johon kuuluminen edellyttää alan koulutusta ja eettisten ohjeiden noudattamista. Rekisterin valmistelua ovat tehneet kaksi alan kattojärjestöä ja terapeutit liittyvät siihen alan liittojen kautta. Luvatonta on esiintyä valheellisesti rekisteröityneenä terapeuttina.
”On arvokasta, että yksittäinen potilas pystyy kohtaamaan avoimesti yleislääkärin, erikoislääkärin tai sairaalalääkärin kanssa ja kertomaan vaihtoehtoisen tai täydentävän lääketieteen käytöstä”.
(5,6,7)

Ranska

Laki vuodelta 1804 ja vuosien saatossa tehdyt muutokset siihen tekee laittomaksi ”hoitaa tai diagnosoida” mikäli ei ole pätevöitynyt lääkäri (tietyillä rajoituksilla kätilöt, hammaslääkärit ja sairaanhoitajat). Ja tämä tarkoittaa useimpien vaihtoehtoisten hoitomuotojen kuten perinteisen yrttilääkinnän, perinteisen kiinalaisen lääketieteen, homeopatian, naturopatian tai akupunktion, oleva muodollisesti laiton, jos muu kuin lääkäri harjoittaa sitä. Ranskassa lääketieteellisellä oppikunnalla perinteisesti ollut voimakas poliittinen rooli. Tietty ’eliittilääkäreiden’ ryhmä on sittemmin ollut usein vaikuttavissa rooleissa hallinnossa ja ovat osittain muokanneet virallisia käsityksiä siitä, mikä on kelvollista terveydenhuoltoa ja mikä tieteen rooli siinä.

Tilanne on herättänyt erittäin suurta ärtymystä ja vaihtoehtoisen parantamisen lisääntynyt käyttö tai näkyvyys 1970-luvulta lähtien on luonut kiivaita keskusteluja ja jännitteitä. Kuten muuallakin, potilaat käyttävät yleensä muuta kuin lääketieteellistä hoitoa.  Syitä tähän on useita: turhautuminen lääketieteen järjestelmään; yritys löytää yksilöllisempiä hoitomuotoja; halu palata ”luonnollisempaan” lähestymistapaan tai Big Pharma. Järjestelmä ei ole ongelmaton. (8)

  1. https://www.luontaishoitoala.fi/cam/norja/cam-hoidot 
  2. https://www.luontaishoitoala.fi/cam/sveitsi/
  3. https://www.luontaishoitoala.fi/cam/saksa/
  4. https://www.luontaishoitoala.fi/cam/ruotsi/
  5. Aarva Pauliina ; Täydentävät hoidot -kirja ISBN: 9789522608413
  6. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1734
  7. https://www.retsinformation.dk/eli/ft/20021BB00047
  8. https://academic.oup.com/medlaw/article/27/2/189/5046024